ความเห็น 77977

4 วิธีควบคุมน้ำหนัก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์มัณฑนา และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ปัญหาเรื่องน้ำหนัก / อ้วน... เป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ร่วมกันอย่างนี้...
  (1). อาหาร 60%
  (2). ออกกำลังกาย 10%
  (3). พันธุกรรม 10%
  (4). อื่นๆ 20%

การออกกำลังกายอย่างเดียว > ได้ผลน้อยกว่าการควบคุมอาหาร + ออกกำลังครับ...

 • อาจารย์มัณฑนาเริ่มต้นดีแล้ว
 • ขอให้ควบคุมอาหาร+ออกกำลัง
 • เรียนเสนอให้หาหนังสือมูลนิธิหมอชาวบ้าน > เรื่องการลดความอ้วนมาอ่านครับ...

ขอให้อาจารย์มัณฑนา และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และประสบความสำเร็จในการควบคุมน้ำหนักครับ