ขั้นแรกเปิดยูทิลิตี้ Windows Configuration โดยพิมพ์คำสั่ง msconfig เข้าไปในไดอะล็อกบ๊อกซ์ Run ในเมนู
Start (คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run หรือกดปุ่ม Windows + R) ในแท็บ General
คลิกยกเลิกรายการที่อยู่ภายใต้ “Selective Startup” ซึ่งได้แก่ Process SYSTEM.INI File, Process
WIN.INI File, Load System Services และ Load Startup Items ทีละรายการ แล้วลองรีบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์
จากนั้นสังเกตความแตกต่าง ถ้าการบู๊ตยังคงช้าเหมือนเดิม ให้คุณคลิกเลือกรายการนั้นซ้ำ
แล้วคลิกยกเลิกรายการถัดไป

การตรวจสอบในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสทราบได้ว่า รายการใดที่ยกเลิกแล้ว
คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถบู๊ตเครื่องได้เร็วขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคุณพบตัวการของปัญหาแล้ว
ให้คลิกแท็บที่มีชื่อตรงกัน ซึ่งภายในแท็บดังกล่าวก็จะมีรายการต่างๆ
ที่ถูกโหลดในขั้นตอนการบู๊ตอีกจำนวนหนึ่ง ให้คุณทดลองเหมือนขั้นตอนแรก กล่าวคือ
คลิกยกเลิกทีละรายการแล้วลองบู๊ตเครื่องใหม่ จนกว่าจะพบตัวการที่ทำให้บู๊ตเครื่องช้ามาก
ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของรายการที่เป็นตัวการ ลองค้นหาใน Google
และหากเครื่องคอมพิวเตอร์บู๊ตได้เร็วเป็นปกติเหมือนแต่ก่อน ก็แนะนำให้ยกเลิกเช็คบ๊อกซ์ตัวการนั้นซะ
หากคุณทดลองทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้ว คอมพิวเตอร์ของคุณยังคงบู๊ตช้าเหมือนเดิม
ก็คงได้เวลาล้างท่อแล้วล่ะนะ

ที่มา http://www.arip.co.th/2006/news.php?ofsm=9&ofsy=2006&id=405580