​เด็กทะเลาะกัน

ไม่ใช้อารมณ์ ด้วยการแสดงน้ำเสียงหรือ ท่าทางและไม่กล่าวโทษผู้ใด

ยังอยู่ที่หนังสือแนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย ๐-๕ ปี) ตอนที่ ๔ นะครับ    ในประเด็นย่อยเรื่อง พี่น้องตีกันเด็กๆ ทะเลาะกัน   มีสาระดังนี้

พี่น้องตีกัน เด็กๆ ทะเลาะกัน

เมื่อเด็กอยู่ด้วยกันอาจเป็นกรณีพี่น้องหรือเพื่อนในชั้นเรียน จะมีการกระทบกระทั่ง ทะเลาะวิวาท ทั้งทางกายหรือวาจาอยู่บ้าง    ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป และในบางกรณีก็จะมีเด็กฟ้อง พ่อแม่ ครู กล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น   ในกรณีเช่นน้ี ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังที่จะตําหนิฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งทันที หรือพูดกับเด็กว่า “ใครทําผิด”หรือ “ใครท้าใครก่อน” หรือ“ใครเริ่มก่อน”   ในกรณี เช่นนี้ต้องเข้าใจว่าจะมีเด็กน้อยคนมากที่ยอมรับว่าตนเองทําผิดหรือเริ่มก่อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ   ผู้ใหญ่พึงระมัดระวังไม่เข้าข้างใคร ไม่ควรดุหรือประนาม ไม่ใช้อารมณ์ ด้วยการแสดงน้ำเสียงหรือ ท่าทางและไม่กล่าวโทษผู้ใด   ควรสงบศึกก่อนเพื่อช่วยป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น และให้ทุกฝ่าย ได้มีโอกาสอธิบาย จากนั้นจึงค่อยๆ พูดจาหาวิธีแก้ไข เช่น มีการไกล่เกลี่ย มีการอธิบายเหตุผลว่า มีการกระทําที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นและการกระทําที่ถูกต้องคืออะไร หรือใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือคู่กรณี ให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยการพูดจาดีๆ ต่อกัน”

โปรดอ่านหัวข้อย่อย เล่นหรือรังแก ใน บล็อก นี้ () จะได้แนวคิด และแนวปฏิบัติ เพิ่มเติม 

นอกจากหนังสือ แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดู แล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย ๐-๕ ปี ()  ผมขอแนะนำหนังสือ พฤติกรรมของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย ตามระดับควอไทล์ (quartile)  และจำแนกตามกลุ่มอายุของเด็ก 3 – 5 ปี ()   ที่ครูเด็กเล็ก และพ่อแม่ควรใช้เป็นคู่มือ 

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ก.ย. ๖๑

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

654857

เขียน

07 Oct 2018 @ 05:21
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก