เปิดความคิด ชีวิตอัจฉริยะ : ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดาวอังคารได้สำเร็จ ผู้คิดค้นระบบได้สำเร็จ กลับเป็นคนไทย

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่าน และฟัง ชีวประวัติ ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา แล้ว รูัสึกทึ่ง อึ้ง น่าประทับใจ จากทั้งประวัติครอบครัว, ประวัติการศึกษา, ประวัติหน้าที่การงาน และปรัชญาชีวิตของท่าน 

+/+ > ปริญญาตรีเกียรตินิยม และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยแคมปริดจ์ ประเทศอังกฤษ

+/+ > ปริญญาเอก Imperial College of science and Technology London University

+/+ > ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

+/+ > ร่วมโครงการอวกาศไวกิ้ง ขององค์การนาซา ประเทศสหรัฐอเมริกา การออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ควบคุมการร่อนลงของยานอวกาศไวกิ้ง   2 ลำ ลงสู่พื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลก


ที่มา : https: // www.youtube.com/watch?v=kb_ibP...4

+/+ > องค์การนาซา ได้เสนอเงินเดือนที่สูงมาก พร้อมทั้งจะโอนสัญชาติให้เป็นชาวอเมริกันทันที และเสนอให้ทำโครงการที่ยิ่งใหญ่ แต่ ดร.อาจอง กลับปฎิเสธ ท่านพูดได้ประทับใจว่า "ผมเป็นคนไทย ผมต้องกลับมารับใช้ประเทศชาติ ที่ไปก็เพื่อจะหาความรู้ ประสบการณ์มาสอนนักศึกษาเท่านั้น" แล้วท่านก็กลับมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ที่มา : https: // www.youtube.com/watch?v=CrmW3U...

+/+ > ท่านได้ค้นพบตนเอง โดยการใช้วิชาสมาธิตามแนวพุทธมาใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน 


ที่มา : https:// www.youtube.com/watch?v=tJzNIq0wezw


จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก และประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ แต่ก็เลื่อกที่จะกลับมาอยู่แผ่นดินเกิด ชีวิตที่เหลือของท่านได้อุทิศ และทุ่มเทตนเอง สร้างโรงเรียนสัตยาสัย เพื่อสร้างเด็ก ๆ  โดยปณิธานของท่าน คือ ไม่ได้สร้างเป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องเป็นคนดี มีคุณธรรรม และจริยธรรม ท่านจะทำตนเองให้เป็นแบบอย่าง "เราทุกคนจะต้องเสียสละ และรับใช้ช่วยเหลือสังคมด้วย ไม่เห็นแก่ตัว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรัก ความเมตตา"


และเราน้อมนำเอา "เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในชีวิตประจำวันของเรา...แล้วเราก็จะมีความสุขมาก และเราก็จะมีเวลาได้ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วย สังคมของเราก็จะเป็นสังคมแห่งความสุข"


จึงเป็นหนังสืออีกเล่ม ที่ข้าพเจ้าชอบศึกษา เพราะได้ความรู้ แรงบันดาลใจ และแนวคิดการใช้ชีวิต 

ขอแนะนำครับ...


ที่มา : โรงเรียนสัตยาสัย http://www.sathyasaith.org/ind...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเป็นครูของ "บัวแก้ว-พิบูรณ์"ความเห็น (49)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์อาจอง สอนให้พวกเราทราบว่า อายุไม่ใช่สิ่งสำคัญ หากเรายังใฝ่รู้อยู่ ;)…

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยค่ะที่ท่านไม่ได้สอนให้เด็กเป็นคนเก่งแต่สอนให้เด็กได้เรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ชอบความคิดของท่านมากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

เขียนเมื่อ 

เราทุกคนจะต้องเสียสละ และรับใช้ช่วยเหลือสังคม (ชอบความคิดของท่านมากค่ะ)

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ อาจารย์ @Ongkuleemarn ท่านมาเรียนปริญญา ดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา เมื่ออายุ 70 ครับ ท่านต้องการใบประกาศเพื่อเป็นใบเบิกทางให้สร้างโรงเรียนสร้างนักเรียน ฟังแล้วน่าชื่นชมครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นการเขียนที่ดีมากค่ะ

การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ถ้ามีโอกาสขอยืมหนังสือเล่มนี้มาอ่านหน่อยนะคะ คุณครุพิบูรณ์

เป็นหนังสือที่ดีมีประโยชน์มากครับ

เขียนเมื่อ 

สุดยอดคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

หนังสือน่าสนใจมากคะ ^^

อ.อาจอง ท่านคนนี้สุดยอดจริงๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู@นายจันทร์เจ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @myfernz

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @stamptamp

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @Khanitta

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @Sukanya C.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @วณัฐพล ตุ่นแก้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @เกศินี ป๊อกนันตา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @นางสาวเกศริน กาไว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @รจนา ตาสุยะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @คนบนฟ้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @สุพิชฌาย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @kwanthai

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @ณภัชชา

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @DocAutomotive

อายุเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ ต่อการที่จะแสวงหาความรู้จริงๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ครู @พัชรินทร์ ทีเก่ง

เขียนเมื่อ 

ไม่มีอะไรสายเกินไปครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @Tacha Subhasan

เขียนเมื่อ 

หนังสือน่าอ่านมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @sirisopa minmunin

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @กัญญา สมอ๊อด

สุดยอดมากค่ะ

เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากเลยคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @เหล่าซือพิซซ่า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @เมษา ใจโอบอ้อม

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์มากคะ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @ดอยจ๋า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @คนครัว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @Jintarha Phanyakeaw

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณครู @ดอยจ๋า