เวลาแกะเทปหรือสติ๊กเกอร์ออกจากผนัง มักจะมีรอยคราบกาวติดอยู่ ให้ใช้สำลีจุ่มน้ำยาล้างเล็บเช็ดออกรอยกาวจะหลุดออกไปได้โดยง่าย