จะอยู่หรือจะไปดี

เช้าวานนี้มีคณะกลุ่มครูได้ยื่นหนังสือ คัดค้านการย้ายโรงเรียนจากระทรวงศึกษาธิการไปอยู่การปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. การศึกษา  อยากทราบความคิดเห็นจากท่านถึงข้อดีและข้อเสียของการย้ายไปอยู่โรงเรียนและครูไปอยู่ที่การปกครองท้องถิ่น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักปฏิบัติโรงเรียนกัลยาณวัตรความเห็น (3)

น้ำ(pr)
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนจะหลุดพ้นออกจากกรอบการศึกษาแบบเก่า แต่ครูมักมองว่าอปท.ไม่ก้าวหน้าและเน้นเรื่องการเมือง เปรียบเสมือนการสร้างกำแพงแห่งการพัฒนาบนแนวทางกระจายอำนาจ แต่ทว่าโรงเรียนหันหน้าเข้าหาอปท. เพื่อออกแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นทั้งทุนทรัพย์ และทุนความรู้ เท่าที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ อย่างนี้แล้วถ้า อปท.ไหน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่เอาไหนจริงๆ  ก็มีเหตุผลสมควรที่จะคัดค้าน พร้อมกับขอกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาฯ ตามเดิมจะดีกว่าไหมค่ะ
okxiaonan
IP: xxx.203.80.151
เขียนเมื่อ 
nika
IP: xxx.188.82.210
เขียนเมื่อ 

This is website.a lot of guys can service for you , most skilled levelers and The price of <a href="http://www.game-powers.com/powerleveling.jsp">power leveling</a>. Give all customers the best and cheap price. The best and securest way to power level your character to your desired high level fast. the website already have done near a number of orders for <a href="http://www.game-powers.com/wow-power-leveling/">wow power leveling</a> and offers professional powerleveling service on most popular MMOGs.