เช้าวานนี้มีคณะกลุ่มครูได้ยื่นหนังสือ คัดค้านการย้ายโรงเรียนจากระทรวงศึกษาธิการไปอยู่การปกครองท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ. การศึกษา  อยากทราบความคิดเห็นจากท่านถึงข้อดีและข้อเสียของการย้ายไปอยู่โรงเรียนและครูไปอยู่ที่การปกครองท้องถิ่น