"สวััสดีสำหรับเช้าวันแรกของการทำงานค่ะ "

             ceo จังหวัดชุมพรมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากถึงทุกท่านเรื่องการเช่าบูชาพระรูปจำลองกรมหลวงชุมพรฯ - พระรูปจำลองหลวงปู่ศุข

             เพื่อนำรายได้สมทบทุนการก่อสร้างศาลาประดิษฐานหลวงปู่ศุขและสำหรับสมทบก่อสร้างอาคาร "หมอพร"โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

             สนใจติดต่อได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร และที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ