โรงเรียนของฉัน "โรงเรียนบ้านคุณหมอ"

โรงเรียนของฉัน “โรงเรียนบ้านคุณหมอ”
โรงเรียนบ้านคุณหมอ
บ้านหมอ

                        โรงเรียนของฉันมีชื่อว่า โรงเรียนบ้านคุณหมอ ตั้งอยู่ที่ 279/3  ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
                สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารงานโดยคุณ กชกร  อุตวิชัย
   
                                                                               ปรัชญาของโรงเรียน
                                                           "เรียนปนเล่น    เด่นภาษา   พลานามัยสมบูรณ์
                                                  อบอุ่นเหมือนบ้าน   สืบสานวัฒนธรรม   ปูพื้นฐานสูสากล"
          
                      โรงเรียนบ้านคุณหมอได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเน้นให้เด็กได้รับการรับรู้จากประสบการณ์ตรง  ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะในการช้วยเหลือตนเองและผู้อื่น  การมีระเบียบวินัย  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  การมีคุณธรรมที่ดี เพื่อผู้เรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนไปแล้วเมื่อไปศึกษาที่อื่น  สามารถช่วยเหลือตนเองและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรม การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project  Approach)  มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กจะได้พัฒนากระบวนการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ เกิดความอยากรู้อยากเห็น  สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นเสริมสร้างความรู้อย่างอิสระ  ได้รับประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
<p>
</p><p></p>                                                             เด็กๆห้องของฉันเองคะ !!
                                                          ทัศนศึกษาดูพี่ลิง  "Monkey center"
                                                             ทำ cooking  "ผัดถั่วงอกแสนอร่อย"

 

                             ดิฉันอยู่ที่นี้ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง จากสิ่งที่ไม่เคยได้รู้หรือสัมผัส ก็มาเรียนรู้จากที่นี่ ได้รับความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรม การสัมนา การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้เพื่อนร่วมงานใหม่ๆจากโรงเรียนแห่งนี้ ฉันคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความจำเป็น เพราะสมัยนี้ต้องทันเทคโนโลยี สื่อต่างๆ ที่นำมาใช้ ต้องทำให้เกิดประโยชน์ มิใช่แต่ให้โทษ ประสบการณ์จากที่นี่ทำให้ฉันแกร่งและแข็งแรงขึ้น จากผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความฝันว่า อาชีพไหนที่เรารัก เราจงสู้และฝ่าฟันจงสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง อย่างคำว่าครู ดิฉันคิดว่าดิฉันคงเป็นไม่ได้ เพราะปัจจัยหลายๆอย่าง จนในวันนี้ฉันก้าวข้ามผ่านมายืนอยู่ตรงนี้ ฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ และก้าวผ่านไปให้ได้ ขอบคุณคะทุกโอกาสที่มอบให้

  

                                                              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเป็นครูของ " พิมพ์สุณัชญา "ความเห็น (23)

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสวยมากค่ะ

ขอบคุณมากคะ คุณ kwanthai

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนนี้คุ้น ๆ นะ ;)…

เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนที่สวย สะอาด ถ้าอยุ่ใกล้ๆ จะเอาน้องแพรวาไปฝากเรียนด้วยคนค่ะ

โรงเรียนและเด็กๆน่ารักคิกขุอาโนเนะมากครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนน่าอยู่มากค่ะ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสวยมากๆๆๆๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นรอยยิ้มเด็ก ๆ แล้วมีความสุขครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มาก

ดูมีความน่ารัก มากเลยค่ะ

โรงเรียนอบอุ่น เหมาะแก่การเรียนของเด็กๆมากคะ

เขียนเมื่อ 

เด็กๆน่ารักนะคะ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนน่ารักมากค่ะ

เด็กน้อยน่ารักจังเลย

เป็นโรงเรียนที่น่ารักค่ะ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนน่ารักมากเลยคะ ^^

เขียนเมื่อ 

เด็กๆน่ารักครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสวย เด็กๆก็น่ารักค่ะ

เด็กๆน่ารักครับ

เขียนเมื่อ 

โรงเรียนสะอาดมากเลยครับ

โรงเรียนน่าอยู่มากจ้า

เขียนเมื่อ 

น่าประทับใจมากค่ะ

โรงเรียนน่ารักน่าเรียนมากเลยคะ