นอกจากยกทีมไปงานมหกรรม KM วันที่ 1-2 ธ.ค. แล้ว ก่อนหน้านั้น 1 วัน คือวันที่ 30 พ.ย.  6 สาว (มีทั้งสาวมาก สาวน้อย) ก็ยกทัพไปทำ workshop ที่สถาบันพยาธิ ตามคำเชิญของแม่งาน KM ของสถาบันคือ พญ. สมฤทัย ช่วงโชติ

งานนี้ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นเดือน และ มีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลา จนวินาทีสุดท้าย ในวันอบรมก็ยังมีการปรับแผนกันตลอด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประโยชน์มากที่สุด  สรุปคือจัดคล้ายกับ workshop OTOP  ไม่มีเวลาเขียนรายละเอียด ขอเล่าด้วยภาพแล้วกันค่ะ

 ผู้เข้าอบรมประมาณ 50 คน  ผู้เข้าอบรมประมาณ 50 คน

  เกริ่นนำแนวคิดการจัดการความรู้

  พี่เม่ย บอกเทคนิคการใช้เครื่องมือ KM

 คุณโอ๋, nidnoi พูดเรื่อง gotoknow และการเขียน blog

  คุณศิริ แจมด้วยคน เขียน blog ได้อะไร

  อ.เสาวรัตน์ ขอพูดด้วยคน "คิดโครงการพัฒนางานอย่างไร"

  รับประทานอาหารหลังบรรยาย

หลังจากบรรยายภาคเช้า  ตอนบ่าย ผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่ม เพื่อคิดโครงการพัฒนางาน ทุกคนก็กระตือรือร้นกันดีมาก  เป็นที่ประทับใจต่อทีมวิทยากร