เครือข่ายแบบ workgroup การค้นหาทรัพยากรของระบบที่ว่างเพื่อการใช้งาน การตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีปัญหา การติดตั้ง Lan card