องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้

สิ่งที่ได้จากการเรียนกฎหมายธุรกิจ
ครั้งที่ Perpose Skill Knowledge
1 รู้จักกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจ เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น ความหมายของกฎหมาย ได้รู้จักกฎหมายธุรกิจในการบริหารจัดการในธุรกิจได้
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้รู้ความหมายและความเป็นมาของกฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจได้เริ่มฝึกคิดตามอาจารย์และฝึกเขียนที่อาจารย์ได้มอบหมายงานมา
2 รู้จักทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย เกิดแนวคิดและมีการจัดการบริหารธุรกิจที่สนใจ จะทำธุรกิจอะไร และได้รู้กฎหมายว่ามีกี่ประเภท
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้เรียนรู้ถึงประเภทของกฎหมายและการใช้  Gotoknow  เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและจะได้รู้ว่าใครอยากจะทำธุรกิจอะไรจะได้เข้ามาดูงานของคนอื่น ๆ และแสดงความคิดเห็นได้
3 ประเมินสถานการณ์เด่นในประเทศไทย ประเมินสถานการณ์โดยทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันของประเทศไทยและประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจที่สนใจ การทำธุรกิจก็ต้องดูสถานการณ์ในประเทศด้วยว่าจะมีผลอะไรกับธุรกิจเรา
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้ฝึกการประเมินสถานการณ์เด่นในประเทศไทยเพราะการธุรกิจจำเป็นที่จะต้องดูสถานการณ์เด่นต่าง ๆ ว่าจะมีผลกระทบกับธุรกิจอะไรหรือเปล่า
4 ประเมินสถานการณ์เด่นในโลก ประเมินว่าสถานการณ์เด่นนั้นจะมีอุปสรรคอะไรบ้างและจะต้องแก้ไขอย่างไร รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรแล้วต้องมองสถานการณ์ให้เป็นว่าในอนาคตจะเกิดอะไร
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้ฝึกคิดในการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ของโลกได้  และปรับตัวตามสถานการณ์ได้ทันท่วงที
5 ได้รู้ปัญหาและโอกาสของธุรกิจที่สนใจ ในการทำธุรกิจต้องมีปัญหาและโอกาสอยู่เสมอ เมื่อเราจะเริ่มทำธุรกิจเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญหาและโอกาส
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้รู้ถึงการแก้ไขอุปสรรคและการมองโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ  เมื่อเจอกับสถานการณ์จริงจะได้รับมือได้
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สนใจ ได้รู้กฎหมายที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ การทำธุรกิจได้ก็ต้องรู้กฎหมายจะได้ทำธุรกิจอย่างถูกต้องในการบริหารการจัดการธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่สนใจมาบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
7 รู้จักสร้างโอกาสและแก้ไขอุปสรรคในการทำธุรกิจ ได้หัดมองแนวทางการเริ่มจัดตั้งธุรกิจว่าจะมีโอกาส มีกำไร มีลูกค้าอย่างไรบ้าง การที่จะทำธุรกิจหนึ่งจะต้องมองหาโอกาสเพื่อจะได้ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้ฝึกมองอนาคตข้างหน้าและปัจจุบันว่าธุรกิจเราน่าจะมีโอกาสหรืออุปสรรคอะไรเพื่อนำมาวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้ไปได้สำเร็จ
8 รู้ถึงการสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม ได้รู้ว่าการจัดตั้งองค์กรขึ้นมา  ประเภทไหนที่จะเหมาะสมกับธุรกิจ การจัดตั้งองค์กรจะต้องดูธุรกิจที่สนใจว่าเป็นแบบไหนและกฎหมายอะไรที่จะช่วยให้การจัดตั้งองค์กรได้อย่างถูกต้อง
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้รู้จักองค์กรประเภทต่าง ๆ และองค์กรที่เหมาะสมกับธุรกิจที่เราสนใจ
9 อำนาจรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้ทราบถึงบทพระราชบัญญัติต่าง ๆ การที่รัฐเข้ามาควบคุมในเรื่องการค้า ได้รู้ว่าธุรกิจที่สนใจเกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐอย่างไร
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้รู้ในการที่รัฐจะเข้ามาจัดการควบคุมดูแลในธุรกิจเรานั้นมีอะไรและอย่างไร
10 รู้จักสัญญาที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจ ได้รู้ว่าสัญญาคืออะไรต้องทำอย่างไรต้องมีคู่สัญญาอย่างไร ได้รู้ว่าสัญญาอะไรที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้  -  ได้รู้ว่าสัญญาต้องมี 2  ฝ่าย  จะต้องมีกระบวนการอย่างไรในการทำสัญญาในธุรกิจจะมีสัญญาอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าผิดสัญญาจะมีโทษอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลงานของธนภรณ์

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินความรู้

หมายเลขบันทึก: 65106, เขียน: 04 Dec 2006 @ 12:04 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)