จากบันทึกการดูแลแบบองค์รวมเมื่อได้ติดตามผลถึงตอนนี้จากการดูแลพ่อของพี่องุ่นที่ร่วมกับพยาบาล ในเรื่องแผลก็ดีขึ้นตามลำดับอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าแผลจะหายหมด สุขภาพโดยรวมของผุ้ป่วยรายนี้ ไม่มีไข้ ให้อาหารทางสายยางรับได้และดูจะอ้วนขึ้นเสียด้วยซ้ำ และที่ไม่น่าเป็นไปได้ ลุงมีการตอบสนองด้วยการพูดจา ถามตอบบางครั้งก็ตอบได้ถูกต้อง บางครั้งก็ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงประเด็นก็มี แต่ก็นับว่าเป็นนิมิตหมายดีที่จากผู้ป่วยนอนช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่พูดไม่โต้ตอบ และเริ่มมีการพูดคุยกับพยาบาลเมื่อให้การพยาบาล นับว่าเป็นผลที่เกินคาด นับว่าที่พี่องุ่นทำให้พ่อไม่เสียหลาย เราขอยกความดีความชอบนี้ให้ "พี่องุ่น" ตำแหน่งลูกกตัญญูยังน้อยไปนะเนี่ย

โดยปิยะวดี  ฉาไธสง