ผมเดินผ่านสถานที่นี่แม้จะไม่ทุกวัน แต่ก็ถือว่าบ่อยพอสมควร แต่ไม่เคยเห็นภาพนี้สักครั้งเดียวเลยในช่วง 80 กว่าวันที่ผ่านมา วันนี้โอกาสดี มองหาต้นใบไม้สีเหลือง ก็เลยได้มองมุมสูง แล้วก็เจอะเจอกับภาพนี้ครับ
     เป็นภาพประติมากรรมนูนสูง แสดงกิจกรรมของอาชีพหนึ่งที่ต้องเสียสละเป็นอย่างมาก ผมเคยอ่านเจอข้อความหนึ่งสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้น มศ 5 และยังจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่า หากคุณต้องการเป็น......(คนอาชีพนี้) ที่ดีแล้ว คุณอาจต้องเสียสละเวลาทั้งชีวิต เพื่อความความอยู่รอดของผู้อื่น ใช่ครับ อาชีพนี้ต้องทำงานด้วยจิตวิญญาณที่ทุ่มเท น่ายกย่อง ในภาพสื่อชัดเจนอยู่แล้วครับว่า หมายถึงอาชีพ สุจริตแพทย์
     แน่นอนครับ สถานที่นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากโรงพยาบาลครับ และประติมากรรมชิ้นนี้ก็ติดตั้งอยู่ด้านบนของตัวอาคารโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวครับ วันๆ มีผู้คนเดินผ่านไป ผ่านมา ไม่น้อยครับ แต่จะมีสักกี่คนที่จะได้ชื่นชมประติมากรรมชั้นสูงขนาดนี้
     เฮ้อ ! สูงจริงๆ