วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549

     ในวันนี้เป็นการมารายงานผลครั้งที่ 1 หลังจากที่ได้ไปฝึกงานมาแล้วเราได้ทำอะไรบ้าง  และมีผลตอบรับจากการที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นๆว่าเราได้เรียนรู้ไปได้มากเท่าไหร่  ในวันนี้ดิฉันดีใจมากที่จะได้มาพบเจอกับเพื่อนๆอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาหลายวัน  ดิฉันจึงมาที่ตึกตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะได้เจอกับเพื่อนๆ 

     เมื่อถึงเวลาตามที่ท่านอาจารย์ได้นัดไว้พวกเราก็รีบขึ้นไปยังห้องพักอาจารย์เพื่อที่จะได้ไปรายงานผลการฝึกงานทันทีและหลังจากรายงานผลการไปฝึกงานเสร็จทุกกลุ่มแล้ว  ในช่วงบ่ายนั้นได้เขียนใบขอจบการศึกษาและฟังคำแนะนำจากอาจารย์บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ และฟังเพื่อนรายงานจนจบเวลาประมาณ 15.00 น.

ปวีณา  ชูราศรี

กฟผ.