อยากหยุดยั้งเวลา อยากหยุดวันนี้ไว้นานๆ อยากหยุดทางเดินตะวัน แต่ยังไมเคยมีใครทำได้อย่างนั้น เมื่อมันถึงเวลา เวลาที่ปฉันต้องฝืนใจ เอ่ยคำว่าลาจากไปแต่ว่าใจของเราจะไม่ห่างกัน