บันทึกเยาวชน ๑๓ หมูป่า ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน(บันทึก ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

สายธาราพลังใจไทยผสาน
สู่ นาวาตรี สมาน อย่างล้นหลาม
ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงเชิดชูนาม
วีรบุรุษ สยาม ถ้ำหลวงไทย
ณ วัดบ้านหนองคูดูคับแคบ
ความศรัทธาแน่นแนบจากไหนไหน
คนนับพันหันเหทุ่มเทใจ
บริสุทธิ์มาจุดไฟให้จ่าแซม
ด้วยกุศล จิตอาสา ค่าสูงส่ง
ด้วยพลานิสงส์บรรเจิดแจ่ม
ขอประตูสู่สวรรค์พลันเปิดแย้ม
สู่วิมานแอร่มอลังการ
รับดวงจิต งดงาม ด้วยความดี
สายเลือดซีล นาวาตรี สมาน
ผู้ทุ่มเทอุทิศ ด้วยจิตวิญญาณ
สถิตทิพย์สถานสราญเทอญ

แผ่นดินสิ้นร่างจ่าแซมแล้ว
จิตประเสริฐเพริศแพร้วยังคงอยู่
วีรบุรุษถ้ำหลวงโลกล่วงรู้
ส่งจ่าสู่.ทิพย์สถาน วิมานเทอญ

(บันทึก ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ความสุขใจ ของครู คือเห็นศิษย์
ประสบความสัมฤทธิ์ชีวิตหรู
ความสุขใจ แม่พ่อ ก็คล้ายครู
เห็นลูกอยู่ สุขสบาย ในสังคม
ความสุขใจ ของหมอ ขอได้ช่วย
ให้คนป่วย หายโศก โรคสะสม
ความสุขใจ จิตอาสา น่านิยม
ให้คนตรม สร่างทุกข์ สุขมาแทน
ความสุขใจ หน่วยซีล ถิ่นทัพเรือ
ได้ช่วยเหลือ หมูป่าได้ สุขใจแสน
ความสุขใจ จ่าสมาน ในวิมานแมน
ให้หมูป่า พ้นแดนถ้ำ น้ำล้ำภัย
ความสุขใจ ของผู้ว่า ณรงค์ศักดิ์
ให้คนไทย ใจรัก จริงยิ่งใหญ่
ความสุขใจ ของสื่อ คืออะไร
เขาอยากให้ ข่าวสารแท้ แก่ผู้ชม
ความสุขใจ นายก ท่านประยุทธ
สุขสุดสุด ภารกิจ สัมฤทธิ์สม
ความสุขใจ ชาวไทย ในอารมณ์
ล้วนชื่นชม สามัคคี มีให้กัน
ความสุขใจ ทั้งมวล ล้วนมีค่า
โปรดรักษา พลัง การสร้างสรรค์
ถ้าคนไทย แน่นหนัก รักผูกพัน
ความสุขใจ ไทยนั้น นิรันดร


(บันทึกเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

หมูป่าห้าคนสุดท้าย
เคลื่อนย้ายจากปากถ้ำหลวง
หมอภาคหน่วยซีลทั้งปวง
ลุล่วงภารกิจสัมฤทธิ์ลง
ครบแล้วสิบสามชีวา
หมูป่าที่ลำเลียงส่ง
โรงพยาบาลมั่นคง
ส่งตรงปลอดภัยได้ดี
ขอบคุณผู้ช่วยทุกหน่วยงาน
ทุกด้าน จิตอาสา ทุกหน้าที่
ทุ่มจิตอุทิศชีวี
ร่วมสร้างศักดิ์ศรีคนไทย
ขอบคุณชาวต่างประเทศ
ทั่วเขตทั่วโลกยิ่งใหญ่
ที่ต่างมาช่วยด้วยใจ
กู้ภัยกู้รักประจักษ์จริง
ขอบคุณจ่าเอกสมาน
น้ำใจไพศาลยอดยิ่ง
วีรกรรมที่สร้างอ้างอิง
ทุกสิ่งจารึกไว้ในใจชน

(บันทึกเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

หมูป่าห้าหกเจ็ดแปด
ได้เห็นแสงแดดแล้วหนอ
จากเนินนมสาวเรารอ
แม่พ่อเริ่มยิ้มอิ่มใจ
คอยอีกห้าคนที่ค้าง
ได้ออกมาบ้างวันใหม่
จ่าแซมสุขสมมโนมัย
อยู่ในสุขาวดี

(บันทึก ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

หมูป่าออกมาจากถ้ำ
ย่ำค่ำวันนี้มีข่าว
สี่คนเดินทางอย่างยาว
เรื่องราวกล่าวคำร่ำลือ
ดำน้ำลอดถ้ำประเดิม
ชุดแรกที่เริ่มเร็วปรื๋อ
การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
ยึดถือแนวทางอย่างดี
ประกบหมูป่าอยู่กลาง
นำทางโดยนักดำพี่พี่
ปิดท้ายดูแลชีวี
ก็มีนักดำคลำทาง
คืนนี้สี่คนพ้นภัย
โรงพยาบาลไม่ยอมห่าง
ดูแลป้องกันสรรพางค์
ซ่อมแซมเสริมสร้างร่างกาย

(บันทึก ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ขอเชิดชู วีรบุรุษ สุดสง่า
ชีวิต จิตอาสา ค่ายิ่งใหญ่
จ่าเอก สมาน กุนัน อันเกรียงไกร
เป็นผู้ให้ แม้ชีวิต อุทิศตน
ท่านยอมตาย เพื่อให้ เด็กเด็กอยู่
ท่านยอมสู้ เพื่อเป้าหมาย คลายหมองหม่น
สายเลือดซีล ฝากลาย ในสายชล
เพื่อช่วยคน ท่านพร้อม จะยอมพลี
วีรชน ที่คนไทย ไม่ลืมท่าน
จ่าเอกสมาน กุนัน เลิศศักดิ์ศรี
ขอกุศล ยิ่งใหญ่ ในชีวี
จ่าแซมสู่ สุขาวดี วิถีธรรม

(บันทึก ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

แหล่งเรียนรู้ เรียนธรรม อันล้ำค่า
เรื่องสิบสาม หมูป่า สิ่งยิ่งใหญ่
อย่าคิดแค่ เด็กซน ผจญภัย
เป็นบทเรียน สอนใจ ไทยทุกคน
สอนวิเคราะห์ วิจัย ให้รู้คิด
สอนเรื่องเศรษฐกิจ ผลิตผล
สอนเรื่องการศึกษาพัฒนาตน
สอนกมล จิตอาสา น่าเชิดชู
สอนธรรมะ สมาธิ ดำริชอบ
สอนระบอบ จัดการ ประสานคู่
ทรัพยากร สอนเรา ต้องเฝ้าดู
โภชนาการ กินอยู่ สอนคู่ไป
วิชาภูมิศาสตร์ สามารถสอน
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสื่อสอนใหม่
เกิดแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การกู้ภัย
สอนวินัย นักข่าว ชาวมวลชน
สอนจริยธรรม นำลดละ
สอนการเสีย สละ สอนเหตุผล
เหล่าชาวไร่ ชาวนา เห็นค่าคน
ตัดความเห็น แก่ตน ชนชื่นชม
สอนการพูดการจาดูกาละ
ผิดเทศะ จะทะเลาะ ไม่เหมาะสม
สอนการรวมพลังเพื่อสังคม
สอนระดม สิ่งสรรพ อย่างฉับไว
สอนประสบการณ์งานสาธารณสุข
สอนการบรรเทาทุกข์ทันยุคสมัย
ธรณีวิทยาแหล่งหล้าไทย
สอนการไต่ ภูผา หาหนทาง
สอนวรรณกรรมท้องถิ่น แดนดินเขา
เป็นเรื่องเล่า ตำนาน โบราณสร้าง
คติชนวิทยา ผาเจ้านาง
ได้เอ่ยอ้าง อีกหน ให้คนฟัง
สอนชีวิต จิตใจ แบบไทยแท้
กลางกระแส สังคมใหม่ ที่ไหลหลั่ง
สอนความสามัคคี มีพลัง
หมูป่าทั้ง สิบสาม สอนความจริง

(บันทึก ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ครูขอส่งกำลังใจให้หมูป่า
ได้สิบสามชีวาคืนมาใหม่
คนจะมีความเห็นเป็นเช่นไร
ครูเห็นความยิ่งใหญ่ในพวกเธอ
พวกเธอสร้าง บทเรียน เปลี่ยนกระแส
ให้คนไทย แน่วแน่ นำเสนอ
ความรักความเป็นหนึ่งพึงได้เจอ
ความห่วงใยให้เสมอกันและกัน
ได้เห็นจิตอาสาใสพิสุทธิ์
จากทุกจุดร่วมแรงอย่างแข็งขัน
ทั่วทั้งโลกไม่เว้นเห็นสำคัญ
ชีวิตนั้น มีค่า กว่าอื่นใด
ทำทุกอย่างต่างต่างตามโอกาส
ความสามารถ อำนวย จะช่วยได้
เห็นภาพทุกหน่วยงานประสานใจ
จิตอาสา เลื่อมใส แสนศรัทธา
สิ่งดีดี มีให้เห็น เป็นนิมิต
ความร่วมจิต สามัคคี มีคุณค่า
ภาพทั้งหลาย ได้เห็น เป็นบุญตา
ช่วยหมูป่า ติดถ้ำ เห็นธรรมไทย

(บันทึก ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ชาวไทยยินดีปรีดา
พบแล้วหมูป่าทั้งสิบสาม
ด้วยสามัคคีดีงาม
ติดตามส่งแสงแรงใจ
ในหลวงทรงห่วงทวยราษฎร์
นายกมุ่งมาดยิ่งใหญ่
ผู้ว่าข้าราชการไทย
ใครใครไม่ลืมหน่วยซีล
รวมมือรวมแรงร่วมจิต
อุทิศชีวิตทุกถิ่น
แสนปลื้มกมลยลยิน
ชีวินเด็กรอดปลอดภัย
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
บทเรียนนี้สอนไทยได้
ความรักไทยมีให้ไทย
หัวใจหนึ่งเดียวเกลียวกลม

(บันทึก ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ตอนนี้จุด รวมใจ ไทยทั้งปวง
อยู่ที่ถ้ำ เขาหลวง รอฟังข่าว
เยาวชน ทั้งสิบสาม ตามเรื่องราว
คงไม่ยาว นานเนิ่น เกินสามวัน
ถ้าฝนหยุด ฟ้าโปร่ง โล่งสักนิด
ทั้งสิบสาม ชีวิต คลายไหวหวั่น
หน่วยกู้ชีพ ทุกหน่วย เข้าช่วยทัน
คนไทยนั้น จะยินดี มีสุขใจ
เราจะรอ เวลา ที่ฟ้าเปิด
ขอให้เกิด ความสุขสันต์ เช้าวันใหม่
ขอให้ทีม หมูป่า จงคว้าชัย
รีบกลับไป ลงสนาม ตามต้องการ

(บันทึก ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ใครว่าคนไทยไม่รักกัน
แต่ว่าวันนี้แสดงแจ้งประจักษ์
สิบสามเยาวชนคนห่วงรัก
ต่างปักหลักส่งใจให้กลับมา
มิได้เป็นญาติมิตรสนิทแน่น
แต่ก็แสนห่วงถึงคะนึงหา
ด้วยความปรารถนาดีมีเมตตา
เพราะอุราเยื่อใยเปี่ยมไมตรี
ขออำนาจความรักอันศักดิ์สิทธิ์
ด้วยดวงจิต ณ จุดพิสุทธิ์ศรี
ขอหมูป่า ในนามสิบสามชีวี
จงโชคดี แคล้วคลาด นิราศภัย

(บันทึก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)

วอนเจ้าป่า ผู้ประจำ ในถ้ำหลวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งปวง แห่งภูผา
ช่วยคุ้มครอง พิทักษ์ นักกีฬา
ผู้ฝึกสอน ทีมหมูป่า อย่ามีภัย
ขอสิบสาม ชีวิต ที่ติดถ้ำ
พบผู้นำ ทุกหน่วย มาช่วยได้
ด้วยชาวไทย ที่ไหลหลั่ง พลังใจ
จงช่วยให้ ทุกคน พ้นอันตราย

คำสำคัญ (Tags): #บันทึก๑๓ หมูป่า
หมายเลขบันทึก: 648766เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2018 14:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2018 13:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ “อย่าคิดว่าเด็กซน”

นี่คือวิกฤตที่ชี้นำให้คนเราได้เรียนรู้อะไรๆ หลายอย่างมาก เพียงแต่ต้องมีสติที่จะมองและเรียนรู้ในมุมบวก ในเรื่องแย่ๆ นั้นก็มองและเรียนรู้ในมุมบวกครับ -

ผมเห็นด้วย อย่างยิ่งครับ

ขอบคุณ คุณแผ่นดินมากครับ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดกันครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง