ติดต่อ

  ติดต่อ

มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ

  สร้างweblog  

วันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง weblog กับอาจารย์ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และอาจารย์ อโณทัย โภคาธิกรณ์ ที่งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การเชี่ยวชาญการใช้ weblog:gotoknow.org"

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 64843, Created: , Updated, , License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, Comments: 1, Read: Click

Comments (1)

หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อเนื่องต่อไปใน GotoKnow นะคะ