วันนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้าง weblog กับอาจารย์ดร.จันทวรรณ น้อยวัน และอาจารย์ อโณทัย โภคาธิกรณ์ ที่งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง "การเชี่ยวชาญการใช้ weblog:gotoknow.org"