ความฝัน ในความเป็นจริง

เราเชื่อว่า ทุกคนมีความฝัน ฝันที่อยากเรียนโรงเรียนใหญ่ๆ ฝันอยากเรียนด้านที่ตนชอบ ฝันอยากไปเที่ยวทั่วโลก ฝันอยากทำอาชีพที่ตนชอบ ฝันอยากอยู่กับคนที่คนรัก ฝันอยากให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ ฯลฯ

ความฝันในความเป็นจริง คือ อนาคตที่ยังไม่มาถึง หรือ เป็นความหวังที่ตนอยากให้เป็น

แล้วความสำคัญของความฝันอยู่ตรงไหนหรอค่ะ?... มันอยู่ที่ว่า เมื่อเรามีความฝัน ความฝันก็จะล่อเลี่ยงชีวิตของเราให้มีความหวัง ให้มีความพยายาม มีแรงผลักดัน ให้เราทำในสิ่งที่ฝันให้เป็นจริง

แต่ ความฝันบางครั้งก็มีอุปสรรคเกินกว่าจะเป็นจริงได้ เช่น เด็กจนๆมีความฝันอยากเรียนหมอ เมื่อไม่มีแม้แต่ทุนที่จะสมัครเรียน มันก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมาก 

คนกลัวน้ำทะเลแต่มีความฝันอยากเที่ยวเกาะ...

ฝันที่อยากอยู่กับคนๆหนึ่งที่ตนรัก แต่คนๆมีคนรักอยู่แล้ว (สามี/ภรรยา)...

ความฝันเป็นหนึ่งในความหวัง และทำให้เราพยายามจริง แต่ถ้าฝันนั้นมันเกินกว่าที่จะไปถึงได้ ความฝันอาจเป็นเครื่องมือทำลายคุณก็ได้เช่นกัน

บันทึกโดย นักคิดหลังคีย์บอร์ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ ที่ออกมาจากความคิดและความรู้สึกของผู้เขียนความเห็น (2)

ฝันไปเถิด...ในความหมายดูถูกว่าไม่สามารถเป็นจริงได้

ฝันไปเถิด....ในความหมายฝันที่บรรเจิด เกิดจินตนาการ

อย่าเก็บฝันไปพันพันธนาการ

ดังนั้นจงฝันไปเถิด

หนูก็ไม่ได้มีเจตนาดูถูกความฝันใครนะคะ แต่ในบทความนี้ หนูพยายามกล่าวให้เห็นทั้งสองด้าน คือ ด้านให้กำลังใจ(ด้านดี) และความเป็นจริงที่ต้องพบ

ความฝันด้านดี ก็จะนำพาเราไปถึงความพยายาม ในความหวังที่เรามีได้ ความฝันด้านลบ คือความฝันที่อาจทำให้คนๆหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเดือดร้อน เช่น อยากอยู่กับคนๆหนึ่งที่ตนรัก แต่เขามีคนรักอยู่แล้ว เมื่อเราฝัน เราก็มีความพยายามและความหวังแต่ เราก็อย่าพยายามด้วยการทำหลายคนรักของเขาและเอาคนๆหนึ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเรา #เพราะการทำฝันให้สำเร็จบางครั้งก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขได้เช่นกัน