"KP LBL (Khokpet Life Based Learning) การบ่มเพาะและเรียนรู้โดยใช้วิถีชีวิตเป็นฐานโรงเรียนบ้านโคกเพชร" หลักสูตรเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ "สำนึกดี ประพฤติชอบ โลกทัศน์กว้าง สร้างสรรค์ ทำงานเป็น"


          ในห้วงช่วงเวลา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาสร้างสรรค์" (โคกเพชรไม่ใช้คำว่า "เพิ่มเวลารู้") ของโคกเพชร เป็นห้วงช่วงเวลาทองที่โคกเพชรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นห้วงช่วงเวลาที่โรงเรียนสามารถต่อเติม เติมเต็มสิ่งที่ดีๆ ใดๆ หรือสร้างแรงบันดาลใจแบบก็ได้ใส่ลงไปในจิตวิญญาณของเด็กผ่านกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และลงมือปฏิบัติอย่างมีหลักการ/เหตุผล พร้อมข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วน ซึ่งแน่นอนในความเป็นครูของเราย่อมมีสามัญสำนึกที่จะต้องเสริมเติมต่อเฉพาะสิ่งที่เป็นความจริง ความดี ความเหมาะสม เพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตให้กับผู้เรียนพร้อมผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ โดยเราจัดชุดองค์ความรู้ความเข้าใจออกเป็น ๑๐ ชุด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรู้จักและความเข้าใจนับตั้งแต่ตนเอง ผู้คนร่วมสังคม โลก จักรวาล และสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงปัจจัยและองค์ประกอบส่วนต่างๆที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการดำรงชีพของผู้เรียนตลอดชีวิต 

           


ซึ่งในตอนต่อๆไป กระผมจะได้ค่อยๆนำเสนอตัวอย่างกระบวนการบ่มเพาะและเรียนรู้ ตามแนว KP LBL ดังกล่าวนี้ พร้อมสื่อประกอบที่หลากหลาย เป็นตอนๆไปตามแต่เวลาและโอกาสจะเอื้ออำนวย ขอบคุณครับ

หมายเลขบันทึก: 647782เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2018 13:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤษภาคม 2018 14:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี