ตอนนี้มีข่าวจะมาบอกทุกๆคน ทั้งที่เคยเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือคนที่สนใจนะครับ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยของเราได้มีการจัดการแข่งขัน

กีฬา 5 วิทยาเขต ซึ่งได้แก่ วิทยาเขตปัตตานี (เจ้าภาพในการจัดกีฬาครั้งนี้) วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  สำหรับคนใดที่สนใจ อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวงานครั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pn.psu.ac.th

(ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 5 ธ.ค. 2549)

                  ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                        เจ้าชายเล็ก