ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 เวลา 11:20 น. ได้ไปลงพื้นที่ ณ บ้านทุ่งผักกูด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นบ้านป้าแสงเทียนไปสอบถามป้าแสงเทียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการสืบสานประเพณีการทำขวัญข้าว ป้าแสงเทียนได้กล่าวว่า "ชาวบ้านทุ่งผัดกูดนั้นมีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีพิธีกรรมการทำขวัญข้าว ที่กำลังจะสูญหายไปคือ ประเพณีการทำขวัญข้าวตั้งท้อง โดยในช่วงเช้าชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่วัดทุ่งผักกูดกันเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านจะนำผลไม้มาเป็นเครื่องถวายแก่พระแม่โพสพหรือการทำขวัญข้าว โดยจะนำผลไม้มาใส่ในชะลอมทาน เพื่อทำเป็นของเส้นไหว้โดยชาวบ้านแต่ละหลังจะทำของเส้นไหว้ไม่เหมือนกัน เครื่องเส้นของการทำขวัญข้าวตอนตั้งท้อง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า แม่โพสพเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งมีชีวิต พอข้าวตั้งท้องจึงอยากจะทานอาหารเหมือนคนท้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเครื่องเส้นก็คือ ของที่มีรสเปรี้ยว อ้อย น้ำ และผลไม้ต่างๆ และยังมีหมาก พลู กระดาษสีต่างๆ ผ้าแดง ผ้าขาว ใส่ลงในชะลอม และนำสายสิญจน์มาผูกกับเครื่องเส้นและจะทำพิธีโดยพรมน้ำหอมพร้อมคำกล่าวขอขมาต่างๆ"

ป้าแแสงเทียนยังกล่าวอีกว่า การทำพิธีสู่ขวัญข้าวในชุมชนทุ่งผักกูดกำลังจะหายไปเนื่องจากคนในชุมชนละเลยการทำพิธีสู่ขวัญข้าวและชุมชนยังมีวัยรุ่นที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของการทำขวัญข้าว เพราะส่วนใหญ่วัยรุ่นจะออกไปทำงานนอกชุมชนจึงไม่มีคนมาสืบสานต่อ ป้าแสงเทียนบอกว่าบ้านทุ่งผักกูดจึงมีแค่วัดทุ่งผักกูดที่เป็นแหล่งการรวมตัวของชุมชนในการทำขวัญข้าว อีกทั้งยังเป็นสถานที่สืบสานวัฒนธรรมการทำขวัญข้าวของคนในชุมชน เพราะทุกครั้งที่ทำขวัญข้าวจะเริ่มจากการทำที่วัดทุ่งผักกุดก่อนเป็นอันดับแรกแล้วยังเป้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอีกด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษาพิธีการทำขวัญข้าวความเห็น (0)