ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00

เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

ช่วงที่แรก เวลา 19.00-19.30 น  ประเด็น “ ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลง ค้นพบพรสวรรค์ที่ซ่อนไว้ นำไปใช้ให้เต็มศักยภาพ

 โดย คุณธนพงศ์ หลักนครพล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ) นักเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 หมอดูลายมือออนไลน์ดูได้ทั่วโลก

 ช่วงที่สอง นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต เวลา 19.30-20.00 น

 โดย ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม แขกรับเชิญ         นางสุมณฑา สุขเอี่ยม ผู้ป่วยมะเร็งรังไขระยะลุกลาม

ร่วมเสวนาและดำเนินรายการโดย หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท ดร.แสน ชฎารัมย์ นางเพชรดา ศรชัยไพศาล

โปรดติดตามชม ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา  สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)