ก้าวแรกที่เท่าทียม "การศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กทุกคน" หนังสือของ [James Heckman]

#เล่มที่1 ..เสียงหนังสือ... เพื่อรับฟังมุมมอง แง่คิด

จากหนังสือดี นำมาบอกต่อนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HAPPIERความเห็น (0)