วันนี้ (1/12/2549) ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมมหกรรมการจัดการความรู้ และได้เลือกห้องบรรยายของอาจารย์ ดร.ประพนธ์  รู้สึกประทับใจและได้ความรู้เพื่อนำไปทำงาน KM ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหลุมดำ และการแก้ไขปัญหาหลุมดำด้วย 3L ซึ่งได้แก่ Learn , Living  และ Leader