ทำไม อ. ศาสตรา โตอ่อน ถึงต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ

Mr.Kong
เหตุที่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
             เหตุที่ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ

สาเหตุนั้นสืบเนื่องมาจาก ได้มีการโอนหุ้นบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กับทุนข้ามชาติเทมาเส็ก จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลของการโอนหุ้นดังกล่าวเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนตัวผู้ถือหุ้น และจะมีผลกระทบต่อบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอวิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ชินแซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ การที่เทมาเส็ก เป็นผู้ถือหุ้นหลัก ใน 3 บริษัทเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย เพราะตัวบริษัทเทมาเส็ก ถือได้ว่าเป็นกลุ่มอำนาจทุนจากต่างประเทศ  ย่อมจะสามารถกำหนดทิศทางการบริหารคลื่นความถี่ได้ ซึ่งทรัพยากรคลื่นความถี่ในไทย ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ กลุ่มบุคคลต่างด้าวจึงไม่สิทธิในคลื่นความถี่นี้  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ออกมาเรียกร้องในเรื่องนี้ แต่ อ.ศาสตรา โตอ่อน กลับออกมาเรียกร้องสิทธิ สิทธิของประชาชนทุกคนๆที่เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศ ถ้าจะมองได้อีกมุมมองหนึ่งคือ อ.ศาสตรา โตอ่อน คือ ตัวแทนของประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะได้รับความเดือดร้อน เป็นตัวแทนของประชาชนที่ใช้คลื่นความถี่ ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิแทนคนทั้งประเทศ

               

                ในทางกฏหมาย อ.ศาสตรา โตอ่อน มีสิทธิฟ้องหน่วยงานของรัฐได้หรือไม่

                ในทางกฏหมาย ผู้ที่จะไปฟ้องศาลได้ต้องมีอำนาจฟ้อง และเรายังสามารถแยกไปได้อีกว่า ผู้ที่มีสิทธิไปฟ้องศาลในแต่ละศาลกฏหมายได้ต้องเป็นอย่างไร ขอยกตัวอย่างเช่น

-   ในทางแพ่งผู้มีอำนาจฟ้อง คือ ผู้ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ หรือผู้ต้องใช้สิทธิทางศาล (ป.วิแพ่ง มาตรา55)

-   ในทางอาญาผู้มีอำนาจฟ้อง คือ 1.พนักงานอัยการ 2.ผู้เสียหาย (ป.วิอาญา มาตรา28

-   ในทางศาลปกครองผู้มีอำนาจฟ้อง คือ “ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อน หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการยกเว้นกระทำของหน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา42 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542)

ในการยื่นฟ้องของ อ.ศาสตรา อาจารย์ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองในประเด็นที่ว่า หน่วยงานของรัฐได้ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและยกเลิกสัญญาสัมสปทานต่อบริษัทคู่สัญญาดังกล่าว และอาจารย์ได้อ้างสิทธิในการฟ้องไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นประชาชนผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของบริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอวิส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านดาวเทียมและโทรทัศน์ของบริษัทชินแซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเป้นผู้มีส่วนได้เสียอันอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายของหน่วยงานของรัฐคู่สัญญากับบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้หยิบยกประเด็นในการฟ้องที่ว่า อาจารย์เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการละเลยการกระทำของหน่วยงานของรัฐ อาจารย์จึงมีสิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#วิชากฏหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 64643, เขียน: 01 Dec 2006 @ 13:49 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ
นักศึกษา นิติรังสิต
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สุดยอดเลยคร๊าบอาจารย์ศาสตรา