เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พย. ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่  อ.ถลาง ภูเก็ต เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคุณครูอยู่ 6 คน โรงเรียนนี้ได้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนอ่อนหวาน อขงเครือข่ายรณรงคืเพื่อเด้กไทยไม่กินหวานในปีนี้เอง คุณครูเล่าว่า แต่เดิมมา โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีการขายขนทถุงและน้ำอัดลมอยู่บ้าง เมื่อได้รับการติดต่อจาก สสจ. ให้เข้าร่วมโครงการโดยที่ให้จัดการให้โรงเรียนของตนเองเป็นโรงเรียนอ่อนหวาน ปลอดน้ำอัดลมและขนมถุง จึงได้ร่วมประฃุมกับคณะครูที่โรงเรียนหาแนวทางดำเนินการ ทางทีมครูได้แนวทางการดำเนินงาน โดยที่คุณครูให้เด็ก ป.4-6 จับกันเป็นกลุ่มตามสมัครใจ  แล้วให้โจทย์เด็กว่า คุณครูมีเงิน 200 บาทเป็นทุน เงินนี้ให้หมุนเวียนในแต่ละวัน เด็กแต่ละกลุ่มให้คิดว่าจะจัดทำขนม อาหรว่างหรือเครื่องดื่มอะไรที่อ่อนหวานและมีประโยชน์มาขายให้เพื่อนนักเรียน กำไรที่ได้เด้กๆแบ่งกัน ทุน 200 บาท คืนครูเพื่อให้กลุ่มที่รับผิดชอบวันต่อไปรับไปดำเนินการ เด็กๆ คิดทำน้ำผลไม้ปั้น ทางสาธาณสุขบอกว่า เราแนะนำเรื่องของน้ำตาลที่จะเติมในเครื่องดื่มไม่เกิน 5%  คือ ให้ใช้น้ำ 1 ลิตร น้ำตาลไม่เกิน 12 ช้อน วันนั้น เด็กๆปั่นน้ำส้มและน้ำแตงโมมาให้เราชิมด้วย หวานพอดี และเย็นชื่นใจมากเลย

คุณครูบอกว่า บางวันเด็กก็ขายไข่ต้มผักจิ้มก็มี  เด็กๆจะทำบัญชีส่งให้ ผอ. ดู  บางทีก็ขาดทุนเด็กรับผิดชอบกันเอง

แม่ครัวที่เข้ามาทำอาหารในโรงเรียนก็เข้าใจได้พูดคุยกันแล้วและแม่ครัวเองก็จัดอาหารที่ลดปริมาณน้ำตาลลงด้วย  คุณครูบอกว่าตอนนี้โรงเรียนเป็นโรงเรียนอ่อนหวานค่ะ