รายงานสดภาพบรรยากาศ ห้อง UKM

 นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่พวกเรา เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย นำประสบการณ์ Best Practice ,เล่าสู่กันฟัง

ภาพตัวแทนห้ามหาวิทยาลัยเริ่มต้นมาร่วมเล่าประสบการณ์ให้ชาวมหาวิทยาลัยฟัง

ภาพชาวอุดมศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้

ภาพหน้าห้อง เครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย คุณเอื้อ ผศ.ดร.วิบูลย์ แห่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ โปสเตอร์ที่ทีมงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนำเสนอ แบบ P2P (Poster to People)

JJ