สวัสดีครับ ผมหมอสุทัศน์ ครับ

ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังยินดีให้คำแนะนำ

หากตอบยังไม่ได้จะพยายามหาข้อมูลมาตอบให้ครับ