เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย

เป็นบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง