เราๆ ท่านๆ คงจะชอบแตงโมกันบ้างไม่มากก็น้อย ผู้เขียนจำได้ว่า แตงโมเป็นหนึ่งในผลไม้ที่คุณแม่ชอบ (ดูเหมือนจะชอบหลายสิบอย่าง)

นึกถึงคุณแม่ครั้งใดก็อดนึกถึงแตงโม มะม่วง ทุเรียน และผลไม้อีกหลายอย่าง เช่น มังคุด ลองกอง ฯลฯ ไม่ได้เลย

<p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัยทำการสำรวจแตงโมตัวอย่างจากตลาดหัวรถไฟ นครหลวง พรานนก บางขุนศรี และบางขุนนนท์</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">มีการตรวจหาสารตกค้าง 4 กลุ่ม รวม 58 ชนิดที่ใช้ในการเกษตร เช่น เฮปตาคลอร์ เอ็นโดซัลเฟน ดีดีที โมโนโครโตรฟอส เดลต้ามีธริน เฟนลาเวอเรต ฯลฯ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ผลปรากฏว่า ไม่มีสารตกค้างทางการเกษตรในแตงโมกรุงเทพฯ เลย </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">แตงโมเป็นผลไม้สุขภาพอย่างหนึ่งที่มีทั้งความเย็นฉ่ำของน้ำ มีฤทธิ์เป็นยาเย็น และมีสารไลโคพีนแบบที่มีในมะเขือเทศ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"> </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">สารไลโคพีนมีส่วนช่วยป้องกันอันตรายจากอนุมูลอิสระ และป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก </p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">การกินพืชผักที่มีสีแดงให้ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากควรกินให้ได้ 10 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ไลโคพีนสุกดูดซึมได้ดีกว่าดิบ มะเขือเทศสุก หรือซอสมะเขือเทศ(ใส่ในอาหารเล็กน้อย)จึงใช้ได้ผลดี</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ท่านอาจารย์เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์กล่าวว่า ถิ่นกำเนิดของแตงโมน่าจะอยู่ในทะเลทรายกาลาฮารี ในแอฟริกา และเป็นผลไม้ที่นิยมกันมานาน… ดังปรากฏในอักษรภาพบนฝาผนังในปิระมิดอียิปต์</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">แตงโม 2 ถ้วยตวง (1 ถ้วยตวง = 240 มิลลิลิตร) ให้โปแทสเซียมถึง 10% ของที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">แตงโม 1.5 ถ้วยมีไลโคพีน 14-15 มิลลิกรัมมากกว่าพืชผักเกือบทุกชนิด และมีมากใกล้เคียงกับมะเขือเทศดิบ</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">ขอแสดงความดีใจกับคนกรุงเทพฯ ที่มีแตงโมปลอดภัยกินกันครับ…</p><p style="text-justify: inter-cluster; margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent"></p>    แหล่งข้อมูล: <ul>

  • ขอขอบพระคุณ > ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย. มัน! มากับอาหาร: วันนี้...แตงโมไทย ไม่น่า...กลัว!... ไทยรัฐ. 1 ธันวาคม 2549.
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์. พลังมหัศจรรย์ในน้ำผักผลไม้. ซีเอ็ดยูเคชั่น (www.se-ed.com). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ. 2549. หน้า 246-256.
  • บล็อก "บ้านสุขภาพ" และการอ้างอิงมีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษา > ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.