ASEAN Library Room พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน


โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า

กรมอาเซียน   กระทรวงการต่างประเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า  และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป เป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชน และดำเนินการเผยแพร่ในระดับชุมชน 

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคมเมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นอันดับที่ 37   โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในจังหวัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบและรับมอบ จำนวนหลายหน่วยงาน   เช่น สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดฯ สำนักงานปลัดจังหวัด กำแพงเพชร  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร  แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  รวมทั้งหน่วยงานจากสถาบันการศึกษา  เช่น วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  วิทยาลัยสารพัดช่าง กำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประชาสัมพันธ์ จังหวัดกำแพงเพชร 
( ขออภัย... หากเอ่ยชื่อหน่วยงานไม่ครบ )  

การแสดงในพิธีเปิดฯ 
คณะบุคลากรโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ต่างร่วมแรง-ร่วมใจ นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการและการต้อนรับคณะจากกรมอาเซียน ด้วยความยินดียิ่ง
 

พิธีมอบของที่ระลึกจากกรมอาเซียน
นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบของที่ระลึกจากกรมอาเซียน ให้กับนายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41     นายองอาจ  สังคหัตถากร  นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร   นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนางประไพศรี  อังสุโชติเมธี  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

พิธีมอบของที่ระลึกจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

นางประไพศรี  อังสุโชติเมธี  รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้มอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนให้แด่  นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายมงคล  วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดี กรมอาเซียน และ นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41  

การจัดนิทรรศแสดงผลงานของครูและนักเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับอาเซียนฯลฯ 


โครงการ “ห้องสมุดอาเซียน”  เป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างชื่นชม  ภายใต้การดำเนินงานของกรมอาเซียนฯ  เริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557  มีการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ   ไปแล้วจำนวน 33 แห่ง  และปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2560-ก.ย.2561)  มีแผนจัดมอบเพิ่มอีก 14 แห่ง ให้แก่จังหวัดพัทลุง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดกำแพงเพชร 

นอกจากนั้นโครงการ มอบห้องสมุดอาเซียน ยังมีแผนจะส่งมอบห้องสมุดให้กับทุกจังหวัด  จังหวัดละ 1แห่งเท่านั้น โดยพิจารณาความพร้อมของโรงเรียน ทั้งด้านสถานที่และบุคลากร    ภายใน “ห้องสมุดอาเซียน” ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้  เช่น หนังสือนิทรรศการประชาคมอาเซียน  สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

กิจกรรมเสริมสาระความรู้
มีกิจกรรมเสริมฯในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน...คือกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาเซียน...นักเรียนกว่า 70 คน  ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน  หอบรางวัลเล็กๆน้อยๆ กลับบ้านกันอย่างสุขใจ 

คณะคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนกันอย่างพร้อมเพรียง 


***... ขอขอบพระคุณกรมอาเซียน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม มา ณ โอกาสนี้นะคะ  ****

เบื้องหน้าและเบื้องหลังฯของความสำเร็จ-ราบรื่น อันแสนประทับใจ 

  ทุกคณะฯล้วนเตรียมความพร้อมกันอย่างดี  ราวกับมืออาชีพ 

กิจกรรมส่งท้ายคือพาคณะฯไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยียมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก 

                  *** ขอขอบพระคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ  ***

หมายเลขบันทึก: 645695เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2018 20:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มีนาคม 2018 23:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง