ลงพื้นที่ครั้งที่ 1

ชื่อกลุ่ม
    ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี

ประธานกลุ่ม
    ผ.ญ. สมชาย ทำกินรวย

ที่อยู่ 

    เลขที่ 160/1 หมู่ 3 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ความเป็นมา
    ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2549 การจัดตั้งกลุ่ม เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเอื้ออาทรต่อกัน
มีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้า สะดวกต่อการติดต่อขอรับการช่วยกับหน่อยงานราชการต่างๆ และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก

กิจกรรมของกลุ่ม
     จะมีการประชุมคณะกรรมการ 2 เดือนครั้ง นำข่าวสารจากหน่วยราชการต่างๆมาให้สมาชิกทราบ มีการออมทรัพย์ของกลุ่ม หุ้นละ100 บาท
ทุกเดือน มีการนำเงินออมทรัพย์มาปล่อยกู้กับสมาชิก มีการแลกเปลี่ยนสายพันธ์ุปลา เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆ และนำสมาชิกกลุ่มเข้าร่วม

กิจกรรมศึกษาดูงานจากประมงจังหวัดนครปฐม และเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม

สมาชิกลงพื้นที่ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 

1.นายเขมกร กรุงแทนเมือง              594305020

2.นายณรงค์ บุณยเลขา                   594305034

3.นายบุญฤทธิ์ พ่วงวงษ์                  594305059

4.นางสาวประภัสสร อะสาระเวช        594305060

5.นางสาวศศิณัฐญาภรณ์ ธรรมจักร    594305074

6.นางสาวอรวรรณ ศรีแก่นแก้ว          594305089

7.นางสาวศรารันย์ จันทวงค์              594305109

8.นางสาวสุนิตา คำเมือง                  594305110

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสี

คำสำคัญ (Tags)#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์#มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม#สาขาการพัฒนาชุมชน#ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามต้นแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงปลากัดสีตำบลหนองปากโลง

หมายเลขบันทึก: 645166, เขียน: 28 Feb 2018 @ 22:26 (), แก้ไข: 01 Mar 2018 @ 11:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)