77. ทำ PLC อย่างไรดี


ผมมีข้อสังเกตุบางประการเกี่ยวกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จากการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยว PLC คำถามที่ผู้เข้ารับการอบรมถามบ่อยๆก็คือวิธีการทำ PLC ทำอย่างไรหรือแบบไหนน่าจะถูกต้องคือ
1. ที่ประชุมร่วมกันเสนอปัญหาและร่วมกันคัดเลือกปัญหาที่มีความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วนนำมาแก้ไขก่อน การเขียน Logbook ครูก็เขียนไปในทิศทางเดียวกันและใช้ร่วมกัน
2. ครูนำปัญหาการสอนหรือการตัดประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละคนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา โดยปัญหาของครูทุกคนต้องได้รับข้อคิดเห็นจากเพื่อนครูเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
ผมมองว่าสามารถทำได้ทั้ง 2 ข้อแต่แตกต่างกันในรายละเอียดโดย
ข้อที่ 1 ควรเป็นปฏิบัติในลักษณะของการบริหารจัดการ โดยการวิเคราะห์ปัญหาแล้วเลือกปัญหาที่มีความสำคัญและตำเป็นเร่งด่วนมาก่อน เช่น การแก้ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของกลุ่มสารต่างๆของ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ครูแตละกล่มสาระ การพัฒนา/แก้ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยของฝ่ายปกครอง วิธีการแก้ปัญาทั้ง 2 กรณีดังกล่าวครูแต่บะกลุ่มสาระหรือแต่ละระดับสามารถใช้โมเดลกล่งใช้ร่วมกัน แต่ก็ต้องหาวิธีดำเนินการที่เป็นขอเราเอง
ข้อ 2 การทำ PLC ของครู ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่อมีปัญหาก็ควรต้องได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้แนวทางการแก้ปัญหาทุกปัญหาสู่การทำ PLC ถ้าเราเลือกปัญหาที่สำคัญของคนใดคนหนึ่งมาเพื่อแก้ไขเพียงคนเดียว แล้วครั่งต่อๆไปครูเหล่านี้มาร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาให้คนอื่นไหมหรือจะมาร่วมประชุมด้วยก็ไม้แสดงความคิดเห็นเพราะปัญหาของเราก็ไม่ได้รับการเลืก
โดยสรุปก็คือครูสามารถทำได้ทั้งสองแบบแต่ทำในลักษณะและบริบทที่แตกต่างกัน เริ่มลงมือทำกันหรือยัง ถ้ายังเริ่มต้นลงมือทำได้แล้ว

หมายเลขบันทึก: 645001เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี