ธรรมงาน 2.0

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมสังเกตุว่า เส้นทางธรรมจะมุ่งตรงสู่การ "ทำงาน" ในชีวิตประจำวัน

ตอนฝึกตนใหม่ ๆ นั้นผมจะแยกเรื่องทางธรรม กับ ทางโลกออกจากกันอย่างชัดเจน

ประมาณว่า เดินกันไปคนละทาง

และเมื่อแยกฝึกตนอย่างหนักออกไปสักระยะหนึ่ง

ก็จะพบว่า พอหันกลับมาทางโลก ก็จะไม่สามารถประคองจิตได้ 

จนเริ่มจะรู้ว่า ต้องหาทางผสานโลกกับธรรมเข้าหากัน

จนระยะหลัง ๆ นี้

ในทางทฤษฎีเริ่มจะรู้ชัดแล้วว่า ทางกันทางธรรมนั้นเป็นทางเดียวกัน

แต่ในภาคปฏิบัตินั้น ยังแยกส่วนอยู่มาก หนอ

และแล้วปีนี้เอง

"ธรรมงาน" หรือ การปฏิบัติธรรมด้วยการทำงานก็เด่นชัดขึ้นมาในความเข้าใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตตปัญญาบริหารการศึกษาความเห็น (0)