การจัดการความรู้ในชุมชน6

         การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน 3

         เครื่องมือจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน เมื่อชุมชนมีองค์กรที่เข้มแข็งเพื่อการจัดการกระบวนการจัดการความรู้แล้ว การที่องค์กรจะสามารถเก็บเกี่ยวและจัดการความภายในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง การใช้กุศโลบายต่างๆอย่างกลมกลืนและมีศิลปะจะสามารถบอกได้ว่าชุนชนนั้นสามารถดำเนินการจัดการความรู้มาใช้แก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด                

          ศูนย์รวบรวมความรู้และจัดการสุขภาพชุมชนซึ่งจะเป็นองค์กรหลักในการจัดการความรู้ด้านสุขภาพของชุมชน มีวิธีการรวบรวมความรู้หรือเครื่องมือจัดการความรู้( Knowledge management tools )ในกระบวนการจัดการความรู้ดังนี้

          1.    จัดเวทีถาม-ตอบ( forum )

          2.    เพื่อนช่วยเพื่อน( peer assist ) ความหมายของ Peer Assist จะเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือการปฏิบัติการร่วมกันโดยมีผู้ที่ได้รับเชิญจากทีมภายนอก หรือทีมอื่น (ทีมเยือน) เพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ กับทีมเจ้าบ้าน (ทีมเหย้า) ที่เป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการเรียนลัดวิธีการทำงานต่างๆ ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน

         3.    การเล่าเรื่อง( story telling ) เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่สนุกอาศัยความสามารถในการให้ความรู้ของผู้ที่สามารถเล่าเป็นเรื่องได้ ไม่น่าเบื่อ

         4.    จากแหล่งผู้รู้ในองค์กร( center of excellence-CoE ) เป็นการแสวงหาความรู้จากผู้รู้ซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชน

          5.    จากฐานความรู้ บทเรียนและความสำเร็จ( lesson learning )  

     6.    การจัดเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้( Dialogue )

          7.    การทบทวนหลังการปฏิบัติ( After action review-AAR ) เป็นการทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ แล้วบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำทบทวน

          8.    การใช้ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง( mentoring system )

          9.    ชุมชนนักปฏิบัติ( Community of practice-CoP )  

    10.                       อื่นๆ เช่น การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัวเป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกันสร้างสังคม(ที่)อุดม(ไปด้วย)ปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#วิสัยทัศน์#สร้างสรรค์#เสนอแนะ

หมายเลขบันทึก: 64488, เขียน: 30 Nov 2006 @ 19:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)