คำว่าฟิสิกส์ไม่ได้หมายความแค่ว่าวิชาที่เราเรียน วิชาที่เราเลือกเรียนเท่านั้นแต่มันหมายรวมถึง เหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเอกฟิสิกส์ เรื่องราวความประทับใจของนักศึกษาคนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ในสาขาฟิสิกส์ ภาพแห่งความทรงจำ ความสุข ความทุกข์ ความสนุก และความเศร้าที่เกิดขึ้น รวมไปถึงเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์

                                            แล้วเจอกันนะค่ะ !