คีตปัญญา " แม่น้ำคด น้ำไม่คด "

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


แม่น้ำคด ส่วนน้ำนั้นไม่คด
จิตหมดจด ไม่คดงอ ดั่งหยดน้ำ

ความคิดวุ่น ปรุงแต่งตาม ความไม่รู้
สุขทุกข์อยู่ ดูวกวน เช่นสายน้ำ

แม่น้ำคด ส่วนน้ำนั้นไม่คด
จิตเดิมสด ความคิดเพิ่ม เติมโลภหลง

กิเลสคง ครอบงำจิต ติดยึดตน
สาธุชน ลองแยกดู รู้เท่าทัน

พระองค์ตรัส ให้ตัดป่า อย่าตัดไม้
ละวุ่นวาย ลดรุงรัง ให้โล่งเตียน
รู้พากเพียร เรียนแยกน้ำ จากแม่น้ำ
ทุกโมงยาม น้ำไม่คด ลดตัวตน

แม่น้ำคด ส่วนน้ำนั้นไม่คด
จิตหมดจด ไม่คดงอ ดั่งหยดน้ำ
ความคิดวุ่น ปรุงแต่งตาม ความไม่รู้
สุขทุกข์อยู่ ดูวกวน เช่นสายน้ำ
แม่น้ำคด ส่วนน้ำนั้นไม่คด
แม่น้ำคด แต่น้ำนั้นไม่คด

เพลงแม่น้ำคด น้ำไม่คด
คำร้อง : อ.นุ แรงบันดาลใจจาก "แม่น้ำคด น้ำไม่คด" ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
ทำนอง-ขับร้อง : น็อต WisdomYouth
กลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)"การแบ่งปันเพลงธรรมะ คือหน้าที่
การสร้างสรรค์ดนตรี คือการปฏิบัติธรรม"

กลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)

http://gotoZEN.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คีตปัญญาความเห็น (0)