มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4  หรือมาตรฐาน HA 

มาตรฐานของคนไทย ที่ได้รับการรับรองจาก International โดยผ่านการรับรองจาก ISqua 

สถานพยาบาลที่ได้นำมาตรฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านการนำองค์กร การพัฒนาระบบาำคัญของโรงพยาบาล เช่นระบบบริหารความเสี่ยง รพบบทรัพยากรบุคคล ระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ อีกด้วย 

มาตรฐานฉบับนี้จะบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)