• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การเข้าชั้นเรียน (14) - ครั้งที่ 4 - จีรวรรณ

  รายงานการเข้าชั้นเรียน ของวันที่ 30 พฤศจิกายน   

จากที่ได้เข้าชั้นเรียนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 กลุ่มของดิฉันได้เสนอหัวข้อปัญหาการศึกษา เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประไพ ฉลาดคิดแล้ว สรุปผลว่าสามารถทำเรื่องนี้ได้โดย กลุ่มของดิฉันจะทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องนี้จากวิทยานิพนธ์ วิจัย อินเตอร์เน็ต และสถานที่จริงคือโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษ กลุ่มของดิฉันจะเริ่มไปโรงเรียนวัดนายโรงและโรงเรียนวัดโสมนัส เพื่อศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษและจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทำเป็นรายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): จีรวรรณ 
  หมายเลขบันทึก: 64448
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้มาเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ใช่ใหม ไม่ใช่ไม่มีเอกสารอ่านต่อนา - อจ.กฤษดาครับ