เมื่อฝ่ายประกันคุณภาพถูกประเมิน

Rin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โดยปกติแล้วจะเห็นว่าฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประเมินซะมากกว่า

     อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ามีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ ที่ตั้งหัวข้อว่า เมื่อฝ่ายประกันคุณภาพถูกประเมินนั้น ก็เนื่องมาจากวันนี้(30 พ.ย. 49) คณะกรรมการประเมิน TOR ได้มาประเมินศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ผอ.กองทะเบียนและประมวลผล และพี่แต้ว ตรวจสอบภายใน.... จะเป็นลักษณะการพูดคุยกันมากกว่า โดยทางศูนย์จะเล่าถึงภาระงานการปฏิบัติราชการ แล้วจากนั้นกรรมการก็จะดูเอกสารและสอบถามรายตัวชี้วัด.... ประเมินเสร็จกรรมการก็ให้คะแนนตรงนั้นเลย(อย่างไม่เป็นทางการ) 

  • เป็นที่น่าภูมิใจเมื่อเราได้รับคำชมจากคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ (อาจจะด้วยตรงกับภาระงานประกันคุณภาพนั่นเอง)
  • บรรยากาศไม่ค่อยซีเรียสดีค่ะ
  • คะแนนก็เป็นที่น่าพอใจค่ะ

     เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการประเมินที่ผู้ประสบการณ์ยังน้อยคนนี้ต้องเรียนรู้ต่อไป....

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA_KMความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมน้องรินทร์นะครับ ถึงแม้เราจักรู้จักมักคุ้นกับกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างดี กระบวนการ/แนวทางการประเมินเราก็ทำตามระบบอย่างเข้มงวดครับ โดยมีลำดับ ดังนี้

  1. ผู้บริหารของศูนย์ทุกคนเข้า คือ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, บุคลากรเกือบทุกท่านฯ (เมื่อเหลือไว้เฝ้า office 1 คน)
  2. รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ปีงบประมาณ 49
  3. ประธานคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมิน
  4. กรรมการตรวจสอบร่องรอยเอกสารหลักฐานที่ศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ให้ สอดคล้องกับรายงานที่คณะกรรมการมี
  5. คณะกรรมการซักถามข้อสงสัย
  6. คณะกรรมการสรุปการประเมินด้วยวาจา ในเบื้องต้น
  7. เป็นอันเสร็จกระบวนการในวันนี้ครับ

ถึงแม้ตัวชี้วัดที่ทางกองแผนงานจะกำหนดให้ทางศูนย์เรารับการประเมินเพียงตัวเดียว แต่คณะกรรมการชุดนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้มอบหมายจากมหาลัยอย่างเต็มบทบทบาทครับ

สุดท้ายขอบคุณคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ผลการประเมินออกมาเช่นไรก็คงต้องนำมาพิจารณา ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตามวงจร PDCA ครับน้องรินทร์ 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่แจ็คค่ะที่ให้ข้อเสนอแนะและเพิ่มเติม