เมืองเหนือที่รู้จัก คึกคักยิ่ง คนไปมาไม่เคยนิ่งกับที่ได้ ตรงนั้นสวย ตรงนี้สวยช่วยกันไป อาหารดี ใครใครก็ชื่นชม.