แนวทางการเลือกลงทุนหุ้น

เราสามารถลงทุนหุ้น โดยเสมือนว่า ร่วมธุรกิจ กับกิจการนั้น โดยไม่ได้เล่นด้านเทคนิครายวัน
อันดับแรก ควรเข้า เวปไซต์
1. siam chart  เพื่อคัดกรอง บริษัทที่มี ค่า D/E  ควรน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 เพื่อแสดงถึงหนี้สินไม่มาก 
2. เลือกหุ้นที่มี ค่า CG = 4,5  เนื่องจากเป็น ธรรมมาภิบาลยอดเยี่ยม 
3. เมื่อเลือกบริษัท แล้ว ควรดูว่า หุ้นแต่ละตัวเรารู้จักหรือไม่ แล้วเลือกหุ้นที่เรารู้จัก 
4. เข้าดูงบการเงินของบริษัทที่เราเลือกไว้ จาก web  set.or.th  เพื่อดูงบการเงิน โดยคลิกที่งบการเงิน/ผลประกอบการ
5. บริษัทที่เราสนใจรู้จัก ควรต้องมีกำไร อย่างน้อย 20% up  ในระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปีที่ผ่านมา
6. จากนั้นจะดูว่ารายได้เพิ่มขึ้นไหม   กำไรเพิ่มขึ้นไหม 
7. แล้วดูงบในส่วนกระแสเงินสด ว่า  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ ภาษีเงินได้  ของบริษัท ควรมีค่าพอๆ กันกับ เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
8. แล้วมาดูราคา   โดยเราควรเอากำไรที่คาดว่าจะได้รับทั้งปี ในหน่วย  EPS   คูณกับ ค่า PE ณ ตอนนี้ ดูว่าราคาจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าราคาปัจจุบัน
ถ้าราคาที่คูณได้มากกว่า ก็ซื้อ 

โดยหลักคือควรลงทุนระยะยาว ไม่สนใจการขึ้นลงของหุ้น โดยอาจจะใช้วิธี DCA ร่วมด้วย
อ้ออีกอย่างหุ้นเราควรมี DCA ด้วยคือ Durable Compettive Advantage  คือความได้เปรียบการแข่งขัน คามหมายคนละอย่างกับบรรทัดบนนะครับ
คื่อควรเป็นเบอร์ 1    ล้มยาก โดดเด่น ไม่มีเขาคนอื่นจะอยู่ยาก  ควรมีบริษัทที่ market cap. มากพอสมควร เพื่อจะได้ไม่ล้ม เนื่องจากถือยาว

.

.

.

.

.

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#การลงทุน#หุ้น

หมายเลขบันทึก

644177

เขียน

25 Jan 2018 @ 13:52
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก