ชีวิตที่พอเพียง 3095. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผมไปร่วม “การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบาย”  หรือที่เรียกกันในภาษาไม่เป็นวิชาการว่า “กลุ่มสามพราน”    วันนี้ประชุมกันเรื่อง การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนตามแนวคิดการกระจายอำนาจ   นำเสนอโดย เลขาธิการ สพฉ. (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) นพ. ไพโรจน์ บุญศิรินำชัย    และ นาย พิเชษฐ์ หนองช้าง

ผมนำเรื่องนี้มาเล่าด้วยความสุข    ที่เห็นบริการการช่วยชีวิตหรือบริการสุขภาพฉุกเฉินของประเทศเราก้าวหน้าถึงเพียงนี้    และมีการทำงานวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน   มีข้อมูลสำหรับใช้พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง    คนไทยควรดีใจ ที่จะได้รับการดูแลปัญหาสุขภาพฉุกเฉิน ดีขึ้นเรื่อยๆ  

ที่สำคัญยิ่งคือ new mindset ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน    ที่ใช้แนวคิดบูรณาการ ไม่คิดแคบอยู่เฉพาะบริการในโรงพยาบาล    แต่มองบทบาทของฝ่ายต่างๆ ในสังคม    มีระบบจัดการเพื่อให้ฝ่ายต่างๆ เหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมกันทำให้คนไทยได้รับการดูแลช่วยชีวิตได้ทันท่วงที   มีการสร้างสรรค์ระบบในรูปแบบใหม่ๆ มากมาย ในหลากหลายพื้นที่    ผมเรียกระบบตามที่ได้รับฟังว่า  “ระบบภาคีหุ้นส่วนการแพทย์ฉุกเฉิน” 

มิติสร้างสรรค์พิเศษของระบบหุ้นส่วนการแพทย์ฉุกเฉินของไทยได้แก่

 • ระบบจิตอาสา มีองค์กรเอกชนไม่แสวงกำไร ทำงานกู้ภัยฉุกเฉิน กว่า ๔๐๐ องค์กร   
 • มีระบบการจัดการก่อนถึง รพ.
 • มีการประสานนโยบายจากส่วนกลางสู่พื้นที่ 

ภาคีหุ้นส่วนสำคัญได้แก่

 • ผู้กำหนดนโยบาย (คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  กระทรวงสาธารณสุข) 
 • หน่วยงานให้บริการ   ผู้กำกับมาตรฐานคุณภาพในพื้นที่ (สสจ.)      
 • องค์กรเอกชนไม่แสวงกำไร ... มูลนิธิต่างๆ (พลังจิตอาสา)
 • องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ภาคประชาชน

สพฉ. เข้าไปจัดการเชื่อมโยงภาคีหุ้นส่วน ให้เป็นเครือข่าย    ทำงานร่วมมือรับลูกกัน   และยกระดับคุณภาพของระบบต่อเนื่อง    มีรายละเอียดของเรื่องความสำเร็จ และความท้าทาย มากมาย 

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย

 • ระบบบริการ
 • ระบบเทคโนโลยีสื่อสาร
 • ระบบชุดปฏิบัติการระดับสูงครอบคลุมพื้นที่  เข้าถึงภายใน ๘ นาที
 • ระบบคุ้มครองสิทธิ (วิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่ ... ทุกโรงพยาบาล)
 • พลเมืองและชุมชนเข้มแข็ง  พัฒนาการเข้าถึงความรู้

มีการผลิตบัณฑิต พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน เริ่มจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    เวลานี้มีผลิตใน ๔ มหาวิทยาลัย แห่งละ ๓๐ คนต่อปี   และกำลังจะขยายไปอีกหลายมหาวิทยาลัย

แปลกมาก ที่ความท้าทายสูงสุดอยู่ในพื้นที่ กทม.   อยู่ที่ mindset ของผู้บริหาร    มีคนเสนอว่าในพื้นที่ กทม. ให้ดำเนินการแบบเลี่ยง กทม.  เน้นทำงานกับชุมชนในพื้นที่ และภาคีอื่นๆ เช่นร้านสะดวกซื้อ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหง    ชุมชนบ้านจัดสรร   ชุมชนคอนโด 

การก้าวกระโดดของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศตามที่เล่านี้  เป็นผลของการมี พรบ. การแพทย์ฉุกเฉิน (พ.ศ. ๒๕๕๑) () ที่ออกมาสมัย นพ. มงคล ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    

ศ. นพ. ประเวศ วะสี ให้คำแนะนำว่า     กิจการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็น Academic social process คือต้องใช้ข้อมูล ความรู้ การสื่อสาร    ใช้อุดมการณ์ “ชีวิตคนประดุจฟ้า” 

ท่านแนะว่า ฐานสำคัญที่สุดคือ สังคมเข้มแข็ง  

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ม..ค. ๖๑


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การแพทย์ฉุกเฉิน#ชีวิตที่พอเพียง#กลุ่มสามพราน#สังคมเข้มแข็ง#สพฉ.#610124

หมายเลขบันทึก: 644144, เขียน: 24 Jan 2018 @ 08:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)