วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวิทยากร รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


1. การขอทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันมีความเป็น Multidisciplinary ต้องใช้หลายสาขาวิชาชีพในการจัด ดังนั้นโครงการวิจัยที่จะได้รับทุนจากภายนอก ควรเป็นโครงการวิจัยที่มีการการรวมกันของหลายสาขาวิชาชีพ ในการขอทุนภายนอกอาจารย์สามารถขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับผู้ช่วยนักวิจัยมาช่วยอาจารย์ในการทำวิจัยได้ด้วย ซึ่งจะช่วยอาจารย์งานของอาจารย์ ได้

วิธีการเตรียมตัวเพื่อขอทุนภายนอก

     1.1 ทุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          1.1.1 ทุนวิจัย วช. ทั่วไป

     1) อาจารย์ต้องมีตารางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ และเตรียมโครงร่างไว้เลย เมื่อถึงเวลาอาจารย์ก็ส่งโครงร่างทัน

     2) โครงการวิจัยที่ได้รับการทุนภายนอกส่วนใหญ่เป็นโครงการชุดมากกว่าโครงการเดี่ยว

     3) ทุนของ วช. ให้เขียนโครงการวิจัยในเชิงการแก้ไขปัญหา โปรแกรม วิธีการ จะมีแนวโน้มในการได้รับการสนับสนุนมากกว่า

     4) นักวิจัยหน้าใหม่ให้เริ่มจากทุนลูกไก่ไปก่อน พออาจารย์มีประสบการณ์มากแล้วค่อยไปขอทุนแม่ไก่

     5) การขอทุนสนับสนุนจาก วช. ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย ซึ่งอาจารย์สามารถตีพิมพ์ Proceeding เป็นพื้นฐานก่อนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.อารีย์: เราต้องขอจริยธรรมก่อนไม

วิทยากร: ส่งโครงร่างก่อน ถ้าได้รับทุนแล้วค่อยขอจริยธรรมคร๊าบ

1.1.2 ทุน วช. สำหรับโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

    ถ้าอาจารย์มีวิจัยแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง เมื่อได้ข้อค้นพบแล้ว อาจารย์สามารถเขียนขอทุน วช. ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้จากการทำวิจัยไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ทุนนี้อาจารย์ต้องไปนำเสนอ 5 นาที    โดยหลักฐานที่ต้องเก็บส่ง วช. ได้แก่ ภาพกิจกรรม และคู่มือการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.ดร.กรวิกา: หนูเคยทำวิจัยเบาหวานแต่นานแล้วจะนำไปถ่ายทอดความรู้ได้ไม

วิทยากร: ได้คร๊าบ ตราบใดที่ข้อค้นพบของอาจารย์ยังเป็นข้อค้นพบใหม่หรือไม่มีใครค้นพบเหมือนอาจารย์ก็ยังสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ได้

อ.ดร.สมาภรณ์:  ถ้าเราได้ทุน วช ทั่วไป สำหรับทำวิจัยแล้ว จะยังสามารถใช้โครงร่างนั้นขอทุน วช เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้หรือไมค่ะ

วิทยากร: ได้เลยค่ะ

อ.ดร.สมาภรณ์:  ชื่อของคู่มือเราสามารถใช้ชื่อตามข้อค้นพบของเราได้เลยใช่ไมค่ะ

วิทยากร: ใช่คร๊าบ

อ.ดร.สมาภรณ์:  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน จำเป็นไม ว่าต้องทำครั้งเดียว

วิทยากร: อาจารย์สามารถทำหลายจังหวัด ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำเป็นกลุ่ม หรือทำเป็นฐานก็ได้ แล้วแต่การออกแบบของอาจารย์

อ.ดร.สมาภรณ์:  เล่มวิจัยที่ส่ง วช บทที่ 2 ต้องทำเหมือน Thesis เลยไมค่ะ

วิทยากร: ทำเหมือนวิจัยทั่วไปคร๊าบ ไม่ถึงขนาด Thesis เค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉย ๆ เพราะเค้าต้องการ publication แต่เค้าต้องการให้เราตีพิมพ์   

1.2 ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     ทุนของ สกว. แบ่งเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยอาวุโส และทุนสำหรับพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ ให้ทุนโครงการละไม่เกิน 750,000 บาท

          1.3 ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เน้นโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือภาคีเครือข่าย

1.4 ทุนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีเงินทุนสำหรับการไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย

1.5 ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ถ้าอาจารย์ขอทุนไม่ถึงหนึ่งล้านบาท บอร์ดของ ศวส. จะพิจารณาเอง แต่ถ้าขอตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไปต้องผ่านการพิจารณาจากบอร์ดใหญ่ ซึ่งต้องไปนำเสนอด้วย

 

สรุปประเด็น: การขอทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย อาจารย์ต้องเขียนชื่อเรื่องให้สะดุดตา เพราะมีเรื่องที่ขอทุนเยอะมาก ดังนั้นคณะกรรมการจะแสกนจากชื่อเรื่องก่อน

 

2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้ที่ ISI หรือ  scopus เลือกวารสารที่มี impact factor น้อย ๆ ก่อน อาจารย์ โดยขอแนะนำวารสารที่ตีพิมพ์งาน 3 รายชื่อ ดังนี้

1) Asian Social Science โอกาสที่จะถูก reject น้อยมาก วารสารออกทุก 2 เดือน

2) Asian Biomedicine บอร์ดอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในฐาน scopus ถ้าผลงานของอาจารย์ไม่ค่อยดีทางวารสารจะให้ลง จุฬาเวชศาสตร์ แต่ถ้าผลงานดีทางวารสารจะนำมาลง Asian Biomedicine แทน

3) Journal of Research in Health Science ฐานอยู่อิหร่าน ลงง่าย

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 643894เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2018 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มกราคม 2018 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)

ขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ มาก ๆ ค่ะ ทุกครั้งที่อาจารย์มา KM กับ วพบ.พุทธ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากอาจารย์เยอะมาก จะพยายามนำไปใช้ค่ะ

วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่วยกรุณาแบ่งปันความรู้ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการขอทุนวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยค่ะ

อ่านบันทึกแล้วได้เรียนรู้เพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ 

ได้แรงบันดาลใจให้อยากทำวิจัยทันทีเลยค่ะ

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจูงใจในการพัฒนาความเชี่ยวชาญงานวิชาการในสาขาที่ตนเองถนัด โดยการผลิตผลงานที่ตอบสนองกับนโยบาย และสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน  และทำให้มีกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ

ไฟได้ติดขึ้นมาอีกครั้ง แรงบันดาลใจล้วนๆ เชิญอาจารย์มาเรื่อย ๆ นะคะ

การผลิตผลงานวิจัยให้ได้จำนวนมาก ต้องมีผู้ช่วยวิจัยในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก  วิทยากรเก่งและมีประสบการณ์หลากหลาย

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจ  ยอดเยี่ยมจริงๆ 

ทีมวิจัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขอรับทุนวิจัย มีความมุ่งมั่น เสียสละเวลา พร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ได้รับทุนให้ประสบความสำเร็จ....อาจารย์ของวิทยาลัย..พุทธชินราชทำได้ค่ะ

ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ตีพิมพ์สำเร็จ คือ 1) เป้าหมายชัดเจน ว่าจะตีพิมพ์ในวารสารใด 2) มุ่งมั่น ตั้งใจ ว่าจะต้องทำให้ได้ตามที่วางแผนไว้ 3) เตรียมใจรับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เราต้องทำใจว่าไม่มีงานไหน perfect จนไม่มีที่ติเตียน แต่ดีซะอีกที่มีคนมาช่วยดูงานเราให้มันดีขึ้น  วิทยากรชี้แนะแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนมากคะ

ได้อ่านแล้ว เป็นแรงกระตุ้นและกำลังใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยมากๆคะ ขอบคุณผู้จัดและวิทยากรนะคะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ค่ะ

สร้างแรงบันดาลใจในการขอทุนได้มาก  ขอบคุณวิทยากร และอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนค่ะ

อัญชลี แก้วสระศรี

สร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยและขอทุนวิจัยได้ดีมาก วิทยากรนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมดีมากคะ

ช่วงแรกๆ ให้นักศึกษาสามารถตั้งคำถามตั้งแต่ระดับของการนำไปใช้ขึ้นไปได้ ยากมากส่วนใหญ่มักแชร์ประสบการณ์หรือเคสที่นำมา Conference แต่ฝึกบ่อยๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาใช้ได้ดีคะ การใช้ Reflective thinking ดีมากในวิชาชีพยาบาลคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท