การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยวิทยากร รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1. การขอทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันมีความเป็น Multidisciplinary ต้องใช้หลายสาขาวิชาชีพในการจัด ดังนั้นโครงการวิจัยที่จะได้รับทุนจากภายนอก ควรเป็นโครงการวิจัยที่มีการการรวมกันของหลายสาขาวิชาชีพ ในการขอทุนภายนอกอาจารย์สามารถขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับผู้ช่วยนักวิจัยมาช่วยอาจารย์ในการทำวิจัยได้ด้วย ซึ่งจะช่วยอาจารย์งานของอาจารย์ ได้

วิธีการเตรียมตัวเพื่อขอทุนภายนอก

     1.1 ทุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          1.1.1 ทุนวิจัย วช. ทั่วไป

     1) อาจารย์ต้องมีตารางการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ และเตรียมโครงร่างไว้เลย เมื่อถึงเวลาอาจารย์ก็ส่งโครงร่างทัน

     2) โครงการวิจัยที่ได้รับการทุนภายนอกส่วนใหญ่เป็นโครงการชุดมากกว่าโครงการเดี่ยว

     3) ทุนของ วช. ให้เขียนโครงการวิจัยในเชิงการแก้ไขปัญหา โปรแกรม วิธีการ จะมีแนวโน้มในการได้รับการสนับสนุนมากกว่า

     4) นักวิจัยหน้าใหม่ให้เริ่มจากทุนลูกไก่ไปก่อน พออาจารย์มีประสบการณ์มากแล้วค่อยไปขอทุนแม่ไก่

     5) การขอทุนสนับสนุนจาก วช. ต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ด้วย ซึ่งอาจารย์สามารถตีพิมพ์ Proceeding เป็นพื้นฐานก่อนได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.อารีย์: เราต้องขอจริยธรรมก่อนไม

วิทยากร: ส่งโครงร่างก่อน ถ้าได้รับทุนแล้วค่อยขอจริยธรรมคร๊าบ

1.1.2 ทุน วช. สำหรับโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

    ถ้าอาจารย์มีวิจัยแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 เรื่อง เมื่อได้ข้อค้นพบแล้ว อาจารย์สามารถเขียนขอทุน วช. ในโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำองค์ความรู้ที่อาจารย์ได้จากการทำวิจัยไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ทุนนี้อาจารย์ต้องไปนำเสนอ 5 นาที    โดยหลักฐานที่ต้องเก็บส่ง วช. ได้แก่ ภาพกิจกรรม และคู่มือการถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ.ดร.กรวิกา: หนูเคยทำวิจัยเบาหวานแต่นานแล้วจะนำไปถ่ายทอดความรู้ได้ไม

วิทยากร: ได้คร๊าบ ตราบใดที่ข้อค้นพบของอาจารย์ยังเป็นข้อค้นพบใหม่หรือไม่มีใครค้นพบเหมือนอาจารย์ก็ยังสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ได้

อ.ดร.สมาภรณ์:  ถ้าเราได้ทุน วช ทั่วไป สำหรับทำวิจัยแล้ว จะยังสามารถใช้โครงร่างนั้นขอทุน วช เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้หรือไมค่ะ

วิทยากร: ได้เลยค่ะ

อ.ดร.สมาภรณ์:  ชื่อของคู่มือเราสามารถใช้ชื่อตามข้อค้นพบของเราได้เลยใช่ไมค่ะ

วิทยากร: ใช่คร๊าบ

อ.ดร.สมาภรณ์:  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน จำเป็นไม ว่าต้องทำครั้งเดียว

วิทยากร: อาจารย์สามารถทำหลายจังหวัด ซึ่งจะทำให้ได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทำเป็นกลุ่ม หรือทำเป็นฐานก็ได้ แล้วแต่การออกแบบของอาจารย์

อ.ดร.สมาภรณ์:  เล่มวิจัยที่ส่ง วช บทที่ 2 ต้องทำเหมือน Thesis เลยไมค่ะ

วิทยากร: ทำเหมือนวิจัยทั่วไปคร๊าบ ไม่ถึงขนาด Thesis เค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉย ๆ เพราะเค้าต้องการ publication แต่เค้าต้องการให้เราตีพิมพ์   

1.2 ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

     ทุนของ สกว. แบ่งเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยอาวุโส และทุนสำหรับพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ ให้ทุนโครงการละไม่เกิน 750,000 บาท

          1.3 ทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เน้นโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือภาคีเครือข่าย

1.4 ทุนของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มีเงินทุนสำหรับการไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศด้วย

1.5 ทุนวิจัยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ถ้าอาจารย์ขอทุนไม่ถึงหนึ่งล้านบาท บอร์ดของ ศวส. จะพิจารณาเอง แต่ถ้าขอตั้งแต่หนึ่งล้านขึ้นไปต้องผ่านการพิจารณาจากบอร์ดใหญ่ ซึ่งต้องไปนำเสนอด้วย

 

สรุปประเด็น: การขอทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนงานวิจัย อาจารย์ต้องเขียนชื่อเรื่องให้สะดุดตา เพราะมีเรื่องที่ขอทุนเยอะมาก ดังนั้นคณะกรรมการจะแสกนจากชื่อเรื่องก่อน

 

2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ

อาจารย์สามารถเข้าไปดูได้ที่ ISI หรือ  scopus เลือกวารสารที่มี impact factor น้อย ๆ ก่อน อาจารย์ โดยขอแนะนำวารสารที่ตีพิมพ์งาน 3 รายชื่อ ดังนี้

1) Asian Social Science โอกาสที่จะถูก reject น้อยมาก วารสารออกทุก 2 เดือน

2) Asian Biomedicine บอร์ดอยู่ที่คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในฐาน scopus ถ้าผลงานของอาจารย์ไม่ค่อยดีทางวารสารจะให้ลง จุฬาเวชศาสตร์ แต่ถ้าผลงานดีทางวารสารจะนำมาลง Asian Biomedicine แทน

3) Journal of Research in Health Science ฐานอยู่อิหร่าน ลงง่าย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ชุมชนสระแก้วความเห็น (14)

ชนกานต์
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ มาก ๆ ค่ะ ทุกครั้งที่อาจารย์มา KM กับ วพบ.พุทธ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากอาจารย์เยอะมาก จะพยายามนำไปใช้ค่ะ

สมาภรณ์
IP: xxx.168.58.195
เขียนเมื่อ 

วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและช่วยกรุณาแบ่งปันความรู้ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการขอทุนวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัยค่ะ

yukontorn
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกแล้วได้เรียนรู้เพิ่มเติม ขอบคุณค่ะ 

สายชล
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ได้แรงบันดาลใจให้อยากทำวิจัยทันทีเลยค่ะ

ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจูงใจในการพัฒนาความเชี่ยวชาญงานวิชาการในสาขาที่ตนเองถนัด โดยการผลิตผลงานที่ตอบสนองกับนโยบาย และสอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน  และทำให้มีกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ

นิดา มีทิพย์
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ไฟได้ติดขึ้นมาอีกครั้ง แรงบันดาลใจล้วนๆ เชิญอาจารย์มาเรื่อย ๆ นะคะ

สิรีวัฒน์
IP: xxx.77.179.172
เขียนเมื่อ 

การผลิตผลงานวิจัยให้ได้จำนวนมาก ต้องมีผู้ช่วยวิจัยในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ

ดร.ศุภาณ์นาฏ สุวรรณกิจ
IP: xxx.2.206.20
เขียนเมื่อ 

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประโยชน์มาก  วิทยากรเก่งและมีประสบการณ์หลากหลาย

ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจ  ยอดเยี่ยมจริงๆ 

ศิริรัชส์ อินสุข
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ทีมวิจัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขอรับทุนวิจัย มีความมุ่งมั่น เสียสละเวลา พร้อมที่จะทำงานวิจัยที่ได้รับทุนให้ประสบความสำเร็จ....อาจารย์ของวิทยาลัย..พุทธชินราชทำได้ค่ะ

อัศนี
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ตีพิมพ์สำเร็จ คือ 1) เป้าหมายชัดเจน ว่าจะตีพิมพ์ในวารสารใด 2) มุ่งมั่น ตั้งใจ ว่าจะต้องทำให้ได้ตามที่วางแผนไว้ 3) เตรียมใจรับคำชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เราต้องทำใจว่าไม่มีงานไหน perfect จนไม่มีที่ติเตียน แต่ดีซะอีกที่มีคนมาช่วยดูงานเราให้มันดีขึ้น  วิทยากรชี้แนะแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนมากคะ

จันทร์จิรา อินจีน
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านแล้ว เป็นแรงกระตุ้นและกำลังใจในการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยมากๆคะ ขอบคุณผู้จัดและวิทยากรนะคะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ค่ะ

อายุพร
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

สร้างแรงบันดาลใจในการขอทุนได้มาก  ขอบคุณวิทยากร และอาจารย์ทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนค่ะ

อัญชลี แก้วสระศรี
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

สร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยและขอทุนวิจัยได้ดีมาก วิทยากรนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมดีมากคะ

Kornwika
IP: xxx.19.22.221
เขียนเมื่อ 

ช่วงแรกๆ ให้นักศึกษาสามารถตั้งคำถามตั้งแต่ระดับของการนำไปใช้ขึ้นไปได้ ยากมากส่วนใหญ่มักแชร์ประสบการณ์หรือเคสที่นำมา Conference แต่ฝึกบ่อยๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาใช้ได้ดีคะ การใช้ Reflective thinking ดีมากในวิชาชีพยาบาลคะ

หมายเลขบันทึก

643894

เขียน

10 Jan 2018 @ 15:25
()

แก้ไข

18 Jan 2018 @ 13:36
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก