ข้าราชการที่ดีในยุคคนไทย ๔.๐

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕  ที่แม้มีการเลิกทาส  ความรู้สึก  แนวคิด  อุดมการณ์ในการทำงานน่าจะแตกต่างจากรัชกาลที่ ๗ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้ว

และจนถึงปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างง่ายดาย  ความรู้สึกนึกคิด  แนวคิด  อุดมการณ์?  ของ Generation C  ที่ไวและอ่อนไหวกับโลกเสมือน  ท้าทายยิ่งกับปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ในการทำงานให้ประชาชนมีความสุขในยุคคนไทย ๔.๐

^_,^

กลางปีช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการสองชั่วโมงไปครั้งหนึ่ง  หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายบรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่

น้อง ๆ เพิ่งเดินออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานเต็มตัว  บางตำแหน่งก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  บางตำแหน่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปก่อน  รอตำแหน่งข้าราชการว่างจึงจะบรรจุทดแทน

จากที่ให้น้อง ๆ ช่วยกันเขียนเส้นทางความสุข  โลกยังสดใส  มีความหวัง  มีทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวในการทำงานเพื่อสุขของสาธารณชน

^_,^

ปลายปีรับเชิญอีกสองวัน ๆ ละสองชั่วโมงช่วงค่ำ  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาช่วงหนึ่งในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย   เฉลี่ยราว ๆ ๓ ปี  ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๘๐ เป็นพยาบาลวิชาชีพ  รองไปนักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   แพทย์แผนไทย  นักวิชาการพัสดุฯ  วันนี้ได้บรรจุเป็น “ข้าราชการใหม่

มาดูกันนะคะ  ความสุขอีก ๕ ปีข้างหน้า  ของพี่น้องกลุ่มนี้ช่วงอายุ ๒๖ – ๔๕ ปี  วาดภาพความสุขของตัวเองที่รวม ๆ แล้วมีส่วนที่เหมือนกันบ้าง  ต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยบ้าง ... อย่างไร

ทำหน้าที่ Note-taker ด้วย  บันทึกและลองจัดหมวดหมู่ความสุขให้ตามหมวดแบบประเมิน Happinometer ที่กระทรวงสาธารณสุขใช้สำหรับประเมินความสุขของบุคลากร

อาจจะยังมีหมวด Happy society น้อยไปบ้าง  หรือผู้เขียนฟังไม่ทัน  จับประเด็นมาไม่ทันก็เป็นได้

ผลดังภาพนะคะ


^_,^

ตั้งแต่เริ่มกิจกรรม  พยายามฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง  ได้บ้าง  ไม่ได้บ้าง 

น้อง ๆ สะท้อนว่ากิจกรรมซ้ำ ๆ  ง่วง  เบื่อบ้างจนถึงเหนื่อยหน่ายก็มี ... ก็ต้องค่อย ๆ ฝึกไปนะคะ

หากมีโอกาส  จะพยายามสร้างกิจกรรมที่ผ่อนคลายและรื่นเริง  ใช้ฐานกายมากกว่านี้ ... หวังนะคะหวังว่า

 

การฟังอย่างลึกซึ้ง  การฟังอย่างห้อยแขวน  การฟังอย่างไม่ตัดสิน  เป็นทักษะที่ชาวสาธารณสุขควรมี  เพราะนอกจากใช้เพื่อเยียวยาผู้คนที่เราทำงานด้วยแล้ว 

สำคัญสุด คือ เสียงที่เราได้ยินสะท้อนกลับมา  การฟังเป็นจะช่วยเยียวยาใจเราเองได้ด้วย

 

อีกทักษะที่ฝึกให้ คือ World café ที่ปัจจุบันความรู้  ความคิด  อารมณ์ที่แตกต่างของผู้คน  มากบ้าง  น้อยบ้าง  เหมือนเฉดสีของท้องฟ้า  กลางคืน  กลางวัน  เช้า  สาย  บ่าย ค่ำ ... แจ่มใส  หมอกมัว  พายุถล่มทลาย  ที่เราต้องเจอแน่นอน

 

จึงต้องฝึก  จะเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  เราจะวางอารมณ์ไว้ก่อน  ทันจับจังหวะการเต้นของหัวใจตัวเองได้ไหม ... ทันพอจะเหมือน Freeze ภาพแช่ไว้ก่อน  ให้มีช่วงว่างสักนิด  ทันพอกำลังจะคิด  คิดทันก่อนเปล่งเสียงพูดออกไปเข้าหูเพื่อน

หรือไม่ทันแล้ว  เสียงหลุดออกไป  ไม่ทันคิด  พูดตอบโต้  สีหน้าแววตา  ฉายอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ... หลุด

  ^_,^

ประเด็นสนทนารอบ ๑  น้อง ๆ สะท้อนช่วงท้าย AAR (After action review) ว่าเข้าใจยาก  โจทย์ไม่ชัด

ก็ขอรับไว้ปรับปรุง  เผื่อมีโอกาสไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ใครอื่นอีก

แต่ช่วงนำเสนอ  ฟังได้ว่าการตีความโจทย์ผ่านการสนทนาสามรอบ … ตอบได้ชัดนะคะ

จนถึงรอบที่ ๔ เปลี่ยนประเด็นสนทนาเป็น ... เราจะพัฒนา/ต่อยอดอย่างไร  เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี

 

ผลการนำเสนอของทั้งแปดกลุ่ม  ไม่ธรรมดานะคะ  จากประสบการณ์ทำงานมาช่วงสั้นบ้างยาวบ้าง  สามารถนำเสนอสิ่งที่จะต่อยอดไปพัฒนาตนเอง  พัฒนาโรงพยาบาล  พัฒนาองค์กร  พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อคนหนองคาย  เพื่อคนไทย ... ฝากชีวิตฝากความหวังไว้ได้นะคะ

(กติกาการนำเสนอ คือ กลุ่มหลังไม่ให้เสนอประเด็นซ้ำกัน)
เป็นอย่างไรบ้างคะ  พอจะตอบโจทย์ที่น้อง ๆ บอกว่ายากได้ดีมากไหมคะ

ขออภัยน้อง ๆ ที่ได้กลับบ้านกลับโรงแรมพักผ่อนช้าเล็กน้อย

^_,^

ต่อไปนี้  แถมให้ค่ะ  Search จาก Slides บางส่วน  สำนักงาน ก.พ.เสนอไว้ว่าปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีมีอะไรบ้าง 

และที่ต้องศึกษาไว้เป็นพื้นฐานทั้งในการปฏิบัติราชการและชีวิตส่วนตัว  ชีวิตครอบครัวนะคะ

หากต้องการความก้าวหน้าด้วย  ควรต้องศึกษา  ลงมือปฏิบัติทักษะการเป็นผู้นำในอนาคต
เอาละ 
ใช้ทบทวนตัวเองเป็นหลักละค่ะ  จะได้ไม่ลืมการเป็นข้าราชการที่ดี

พยายามค่ะพยายาม  ให้กำลังใจตัวเองว่าความดีแม้จะยาก  แต่ก็ต้องทำ เล็ก ๆ แค่ไหนก็ต้องทำ

แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้สึกยากแล้วนะคะ  ทำบ่อย ๆ เป็นกิจวัตรก็เป็นอัตโนมัติไปเอง

มีความท้าทายเข้ามาเป็นระยะเวลามีงานใหม่ ๆ ที่หน่วยงานต้องการยกระดับหรือเพิ่มผลลัพธ์

ประชาชนได้รับผลดีมากขึ้นนี่ละค่ะ  ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมที่จะช่วยให้งานง่ายขึ้น 

ท้าทายอย่างเป็นสุขไปด้วย  จนกว่าจะวางมืออย่างมีความสุข  อย่างภาคภูมิใจในบั้นปลาย 

 

ทุกวันนี้ ก็ตอบตัวเองอย่างซื่อตรงว่าเราทำดีที่สุดเต็มศักยภาพและสมรรถนะของเราแล้วเป็นส่วนใหญ่

บางเรื่องที่เอื้อมสุดมือ  พยายามแล้วเกินจุดที่จะเครียด  เกินจุดสมดุลที่จะสุขสบายใจ  สบายกาย ก็ Bye-bye  วางซะ

รู้สึกว่า ความสุขที่ยั่งยืนมาถึงเราแล้วละค่ะ  จะไม่จีรัง  ลดระดับ  หายไปบางช่วง

คิดว่ารับมือได้  พร้อมจะสร้างได้ใหม่อีกนะคะ  ณ วินาทีนี้

ลงวันที่ว่า  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๒๐.๒๓ น.

ขอบพระคุณนะคะที่ติดตาม


สวัสดีค่ะ

^_,^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Life

คำสำคัญ (Tags)#ปฐมนิเทศ#ข้าราชการที่ดี#ข้าราชการใหม่#โรงพยาบาลสระใคร#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย#ธิรัมภา ลุพรหมมา#จิตติพร ดิษฐสร้อย#๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐#ห้องรวมน้ำใจ ๕๐#๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

หมายเลขบันทึก: 643595, เขียน: 26 Dec 2017 @ 19:39 (), แก้ไข: 28 Dec 2017 @ 18:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

99
IP: xxx.229.83.155
เขียนเมื่อ 

Wowww! :)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากๆ

มีกระบวนการครบเลยครับ

ตรงไหนครับที่น้องบอกว่าโจทย์ไม่ชัดเจนครับ

ต่อไปมีฐานกายชวนผมเลย

555

เอาคุณครูมาฝากด้วย

ผมดูจากภาพพบว่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขของคุณหมอธิทำ mind mapping ได้ดีกว่าครูทางการศึกษาอีก

http://www.gotoknow.org/posts/643490

-สวัสดีครับพี่หมอ

-เห็นสิ่งคาดหวังเอาไว้มี บ้าน มีเรือกสวน ไร่นา มีรถ แล้วมีความสุข 55

-ข้าราชการยุคใหม่ สดใสมากๆ นะครับ

-วาดรูปสวยด้วย นี่บ่งบอกได้ว่าวาดฝันเอาไว้อย่างสวยงาม..

-กระบวนการต่างๆ ก่อเกิดขึ้นมาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น

-เราต่างคนต่างทำหน้าที่ พัฒนา นะครับพี่หมอ

-สิ่งที่ได้ทำอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อย่างที่ใครๆ คาดหวัง..

-แต่สิ่งที่ได้กลับยิ่งใหญ่ในหัวใจเราเอง...

-เห็นพี่หมอสรุปงานแบบนี้แล้ว..น้องขอคารวะ อิๆ

-16 ปีกับการก้าวเข้ามาบนเส้นทางแห่งนี้..

-ประสบการณ์ยังน้อยนัก ความก้าวหน้าก็ตามเส้นทางที่เขากำหนดเอาไว้ให้ก้าวเดิน...

-ตำแหน่งไม่ใหญ่ไม่โต หากแต่หัวใจเรา"พองโต"ในทุกๆ งานที่ทำเพียงเท่านี้ก็"สุดยอด"แล้วนะคร้าบ 55

-ด้วยความขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ครับพี่หมอ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่แวะมา Wowwwww อย่างเดียวเน้าะ .๙๙  ^_,^

เขียนเมื่อ 

ตรงกิจกรรม World cafe  ประเด็นสนทนารอบที่ ๑ ค่ะ อ.ขจิต  ยิ่งอธิบายน้องยิ่งงง

กลับมานอนคิด  เราน่าจะใช้คำง่าย ๆ .... ตั้งแต่เกิดเป็นคนไทยมา  เคยคิดทำนวัตกรรม  สิ่งของหรือกระบวนการสร้างสรรค์  ออกแบบงานหรืออะไรก็ได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่อะไรบ้าง

หรือจะยิ่งงง  อิ อิ  หรือน้องอาจจะคิดว่าสิ่งที่น้องเคยทำมาง่าย ๆ  ธรรมดา  ไม่สร้างสรรค์  ไม่คิดว่าเป็นนวัตกรรม  ก็เป็นได้  หรือคิดถึงแต่เทคโนโลยีชั้นเลิศ  เครื่องมือแพง ๆ  กลไกซับซ้อน ^_,^

ยิ่งนวัตกรรมกระบวนการ  นวัตกรรมสังคม ... คงยังคิดไม่ออกตอนให้โจทย์

แต่พอตอนนำเสนอ ... ตอบโจทย์ได้เยอะนะคะ  คิดต่อยอดกันได้อีก  เช่น วงล้อโภชนาการ  น้อง ๆ เสนอจะพัฒนาต่อไปสู่เรื่องอื่น ๆ ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจอยากเรียนรู้ ... ถ้าคิดต่อจาก Health education  แห้ง ๆ สื่อสารทางเดียว  ถ้าน้องพัฒนาวงล้อ...เรื่องอะไรก็ตาม  แล้วพัฒนา "กระบวนการเรียนรู้"  จากกลุ่มเป้าหมายเป็นหุ้นส่วน   ผ่านการ "ออกแบบใหม่" ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน  ก็จะกลายเป็น Participants ... กระบวนการเรียนรู้เป็นแบบใหม่  ที่แตกต่างจาก Health education แบบเดิม

ได้แล้ว ... นวัตกรรมกระบวนการการเรียนรู้ด้านสุขภาพ  ของกลุ่มผู้คนที่เป็นหุ้นส่วนของการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการดูแลสุขภาพ 

พอละตัวเองจะงงเอง  อิ อิ

รับไว้พิจารณานะคะ  วิทยากรฐานกาย ^_,^  ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเพชรฯ

ข้าราชการยุคใหม่ต้องตั้งใจจริงนะคะ  กว่าจะได้บรรจุ  ถ้าไม่มีจิตเพื่อสาธารณะก็ไม่ควรมาทำอาชีพนี้แต่แรก  หรือคิดจะรวยล้นฟ้าแบบไม่สมเหตุผลจากการรับราชการ  ก็ไม่ควรทำอาชีพนี้เช่นกัน (ยกเว้นเจ้าคุณปู่ยกกองมรดกไว้ให้หรือถูกหวยรัฐบาลรางวัลแยะ ๆ  แต่ยังไงก็ต้องใช้หลักพอประมาณในการจ่ายอยู่ดี อิ อิ)

หัวใจที่มุ่งมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย (ไม่ใช่เพียงแค่เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ) จึงจะรับราชการได้อย่างมีความสุข  พอใจ  พอเพียงในสิ่งที่ได้รับ  ทั้งค่าตอบแทนตามสิทธิปกติที่ควรจะได้รับอย่างสุจริต

เหมือนคุณเพชรฯไงคะ  หัวใจพองโต  ร่ำรวยความสุข  สุขตามอัตภาพ  มิตรภาพ  ญาติมิตรที่ทำงานเกี่ยวข้องด้วย  รักเทียมญาติจริงได้เลยใช่ไหมละคะ ... ความก้าวหน้าตำแหน่งทางราชการสำคัญไม่มากแล้วละถึงนาทีนี้

หัวใจซื่อตรงต่อตัวเอง  และเพื่อปวงประชาอย่างคุณเพชรฯนี่  ไม่เพียงข้าราชการที่ดีนะคะ ... ดีเด่นสุดยอดแล้วละคะ ... เชื่อมั่นในทางดี  มีความสุขทั้งตัวเองและคนรอบตัว  เก่งขึ้นทุกวันอย่างนี้  ๑๖ ปีเนี่ยระดับผู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเองแล้วนะคะ (ไม่เชื่อ  ลองไปอ่านบันทึกแรก ๆ เปรียบเทียบกับบันทึกหลัง ๆ นะคะ  คุณเพชรฯ จะทึ่งตัวเอง)

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะ  พัฒนาทีมรอบ ๆ ตัวด้วย  เพื่อเป้าหมายหลัก ... พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย จะยุคไหน ลูกหลาน ๔.๐  พ่อแม่ ๓.๐  ปู่ย่าตายาย ๑ - ๒.๐  ข้าราชการไทยก็ต้องเข้าใจและทำงานร่วมกันได้  ปีใหม่ ๒๕๖๑ ใกล้มาถึงแล้ว  มีความหวังเสมอนะคะ

สวัสดีปีจอ ๒๕๖๑ ที่ร่าเริงค่ะ  ^_,^