ครั้งที่ 72 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ผมและเพื่อนๆได้จัดการงานและเอกสารทุกอย่างให้เสร็จ ป้าทิพย์กับชาวบ้านก็ได้ทำอาหารเลี้ยงส่งและได้ร่วมรับประทานอาหารกัน จากนั้นได้มอบกระเช้าให้ป้าทิพย์และป้าตรงแทนคำขอบคุณ

เวลา 3 เดือนที่ผมได้ฝึกงงานที่นี่ผมได้เรียนรู้ในหลายๆอย่างทั้ง วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เคยเห็น อาหารที่ไม่เคยทาน ภาษาที่ไม่ใช่ภาษากลางและการนำเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 มาใช้จริงในครัวเรือน ตั้งแต่วันแรกที่มาป้าทิพย์ ป้าตรง พี่ดี และชาวบ้านได้ต้อนรับอย่างดีตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้าย เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าและดียิ่งกับตัวผมมาก ประสบการณ์ครั้งนี้คงหาไม่ได้ถ้าไม่ได้มาฝึกงานที่นี่ ขอบคุณครับ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)