ครั้งที่ 70 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้นำผักตบในคลองมาหั่นเป็นชิ้นๆและนำฝรั่งที่เน่าเสียขายไม่ได้มาให้หมูในเล้ากินที่ศูนย์เรียนรู้เลี้ยงไว้กิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)