ครั้งที่ 69 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมฟังบรรยายของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ฝ่ายยุธวิธี มาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่และหาสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเข้าร่วม 315 ราย  จากนั้นช่วงบ่ายผมและเพื่อนๆได้ขอบคุน ป้าทิพย์ ป้าตรง พี่ดี และชาวบ้านที่ต้อนรับดูแลพวกเราและให้ความร่วมมือทุกครั้งที่พวกเราทำประชาคมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)