ครั้งที่ 66 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ผมได้ช่วยป้าทิพย์ตัดต้นกล้วยแล้วเลื่อยออกเป็นแว่นๆ พับใบตองและทำกระทงให้วัดเจ็ดริ้วเพื่อนำไปขายนำเงินเข้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)