ครั้งที่ 63 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

วันนี้ผมได้ทำกล้วยฉาบเพื่อนำไปถวายพระกับเณร เริ่มจากปลอกกล้วย แล้วนำไปไสเป็นแผ่นบางๆ นำไปทอดให้กรอบและใช้ช้อนส้อมเขี่ยไม่ให้ติดกัน เนื่องจากวันนี้กล้วยที่นำมาทำนั้นเยอะจึงต้องนำกล้วยที่ทอดแล้วใส่ถุงไว้ฉาบต่อวันพรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)